»Komisija za nadzor javnih financ ter odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje pozivata vlado, da do konca februarja 2013 pripravi in posreduje v obravnavo odboru dolgoročno strategijo razvoja Kobilarne Lipica tako z vidika izvajanja javne službe kot tržne (turistične) dejavnosti ter načrt aktivnosti za implementacijo te strategije in potrebne spremembe zakonodaje.« Pod tak sklep sta se 8. novembra 2012 podpisala Alenka Bratušek in Dejan Židan. Takrat še v vlogi predsednice državnozborske komisije za nadzor javnih financ oziroma predsednika odbora za kmetijstvo. To nalogo sta Bratuškova in Židan naložila vladi Janeza Janše, ki pa se je dva meseca kasneje zaradi znanega poročila protikorupcijske komisije sesula, torej bi jo morala opraviti sama; Alenka Bratušek v funkciji nove premierke in Dejan Židan v funkciji novega kmetijskega ministra, pristojnega za Lipico. A je nista.

Ministru se je zelo mudilo

Na podlagi včeraj sprejete novele zakona o Kobilarni Lipica mora družba Lipica Turizem, ki se ukvarja z gostinsko-turistično dejavnostjo, do konca leta ugasniti. Državna kobilarna jo mora do takrat prodati, likvidirati ali poslati v stečaj. Možnost prodaje je majhna, možnost likvidacije nikakršna, saj bi morala vlada v tem primeru zagotoviti vsaj 1,2 milijona evrov za poplačilo upnikov. Možnost stečaja je torej še najbolj verjetna. Toda to bi pomenilo, da bo 35 zaposlenih v družbi Lipica Turizem ostalo brez službe in tudi brez odpravnin, saj bo stečajna masa skoraj presahnjena. Zaradi tega so se včeraj z ministrom Židanom sestali sindikalisti Kobilarne Lipica, Lipica Turizma, Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (GIT) ter Zveze svobodnih sindikatov.

»Minister, ki se mu je zelo mudilo, nas je skušal pomiriti z zagotovilom, da ne želijo izigrati delavcev in sprožiti stečaja Lipica Turizma. A me ni prepričal. Če ne bi doživeli retorike na zadnjih sejah sveta Kobilarne Lipica, kjer so neposredno govorili o stečaju, potem bi mu še verjel,« pravi Bojan Kramar, sekretar primorske območne enote sindikata delavcev gostinstva in turizma. Pravi, da ga usoda Lipice zelo skrbi. »Nisem prepričan, da bodo lipiški dobavitelji mirno stali in brez težav še naprej dobavljali vse potrebno za delovanje gostinstva in hotela. Če se tu zalomi, je lahko pot do stečaja hitra in je ne bo mogoče preprečiti,« ocenjuje Kramar.

Lipico nadzorujejo iz Ljubljane

Kmetijsko ministrstvo, ki z gostinstvom in turizmom nima nikakršnih izkušenj, se je z včeraj sprejeto novelo zakona o Kobilarni Lipica zavezalo, da bo do konca leta našlo najemnika gostinsko-turistične dejavnosti v Lipici. In kaj, če kandidatov ne bo ali če bodo postopek zavlekle morebitne pritožbe na izbiro najemnika? Potem bo trda predla tudi državni kobilarni.

Nekaj treznih glav v vladnih institucijah pa vendarle obstaja, saj so strokovne službe ministrstva za gospodarstvo decembra lani vlado pisno opozorile, da je veliko tveganje, da razpis za izbiro najemnika ne bo uspel v predvidenem roku. Ocenili so, da bi to onemogočilo izvajanje turistične dejavnosti v Lipici in bi zelo negativno vplivalo tudi na kobilarno. To pa je svarilo, ki bo moralo seči do živega predvsem kmetijskemu ministru Dejanu Židanu in premierki Alenki Bratušek. A jima ni. Nasprotno, vlada je – ne da bi imela vsaj približno vizijo, kaj želi z Lipico – pripravila novelo zakona o Kobilarni Lipica, ki bo tamkajšnjo agonijo le še poglobila.

Kako neresen odnos ima vlada do slovenskega simbola – lipicancev, kaže tudi to, da svet Kobilarne Lipica, ki je njen nadzorni organ in v katerem ima vlada sedem od devetih predstavnikov, zaseda kar v Ljubljani (tudi včeraj je bilo tako). Od septembra lani je bila zgolj ena seja nadzornikov v Lipici, in kogar na njej ni bilo, je morda izpustil edino priložnost, da bi v živo videl to, kar po službeni dolžnosti nadzoruje. Si Slovenija Lipico kot zibelko vseh lipicanskih konj na svetu potemtakem sploh zasluži?!