S pomočjo sosednjega grafikona lahko razberemo odločilne trenutke v zaznavanju relativne privlačnosti slovenskih obveznic v primerjavi z italijanskimi s strani vlagateljev. Pribitek je tako zaradi negotovosti v zvezi z rezultati bančnih obremenitvenih testov naraščal do sredine oktobra, ko so se začele pojavljati ocene o velikosti potrebne dokapitalizacije bank in sposobnosti Slovenije, da sredstva za dokapitalizacijo zagotovi sama brez pomoči evropskih institucij. Strah med vlagatelji je začel plahneti, njihov večji pogum pa se je začel izražati v rasti tečajev slovenskih obveznic. Sredi novembra je evropska komisija potrdila tudi slovenski proračun za leto 2014, s čimer je bila odpravljena dodatna negotovost. Nadaljnji padec zahtevane donosnosti se je zgodil decembra, ob dejanski objavi rezultatov obremenitvenih testov in načrtu dokapitalizacije slovenskih bank.

Ne glede na splošno in konsenzualno mnenje o večji privlačnosti perifernih in s tem slovenskih obveznic je treba v luči zgoraj omenjenih ključnih trenutkov opozoriti, da se lahko razpoloženje vlagateljev ob morebitnih odstopanjih od obljubljenih in dogovorjenih ukrepov hitro poslabša. Prvo opozorilo iz Bruslja v zvezi s čezmernimi makroekonomskimi neravnotežji smo tako prejeli sredi tega tedna. Prihodnji meseci bodo zato v vladi in na ministrstvu za finance še vedno vroči.