Prilogo Moj dom s prilogo Gradimo skupaj si lahko ogledate tukaj.

Poleg ponudbe za dom, gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice bo sejem Dom pod geslom Ključne rešitve prinesel tudi bogat obsejemski program. Na voljo bodo številni brezplačni nasveti, predavanja in delavnice, ki bodo ponudili strokovna znanja o aktualnih tematikah. Predavatelji bodo med drugim predstavili primere energetske izkaznice in energetske obnove, spregovorili o preventivnih ukrepih po ujmi ter sodobni uporabi lesne biomase.

Predavanja in praktični primeri izdelave energetske izkaznice

Predavanja in delavnice organizira Gospodarsko razstavišče skupaj z Gradbenim inštitutom ZRMK. Strokovnjaki z inštituta bodo letos obiskovalcem ponudili nasvete o finančnih spodbudah Eko sklada v letu 2014, načrtovanju energijsko učinkovitih stanovanjskih novogradenj, energijsko učinkovitih novogradnjah in prenovi stavb. Predstavili bodo primer domače energijsko aktivne hiše in pasivne stolpnice, sodobne načine prezračevanja hiš, primere energijsko učinkovitih novogradenj iz lesa ter prenove stavb z uporabo lesa, primer sanacije starejše družinske hiše, gradnjo nizkoenergijskih hiš, ter optimalno izbiro, nakup, vgradnjo, delovanje, vzdrževanje in razgradnjo kurilne naprave.

Strokovnjaki ZRMK bodo imeli tudi predavanja o kurilnih napravah na lesno biomaso, cenah energije iz posameznih energentov, o prezračevanju stanovanjskih prostorov v zimskem času, ekonomiki energentov in dobi vračanja, o praktičnih izkušnjah na področju uporabe lesne biomase za ogrevanje hiše, ter praktičnih izkušnjah pri izgradnji in obratovanju male fotovoltaične elektrarne. Obiskovalci pa bodo lahko prisluhnili tudi predavanju o pripravi lesa za kurjenje, vzdrževanju gozdov, čiščenju kurilnih naprav na trda goriva in dimovodov ter ogrevanju stavb s toplotnimi črpalkami. Na delavnicah bodo spoznali primere ukrepov pri prenovi večstanovanjskih stavb, praktične primere izdelave energetske izkaznice stavbe ter kazalnike letnih stroškov energije za delovanje gospodinjskih aparatov.

Kakšni so preventivni in sanacijski ukrepi po ujmi?

Zaradi razmočene zemlje, ki je posledica tako velike količine padavin kot taljenja snega, bo organizirano tudi predavanje o preventivnih in sanacijskih ukrepih po ujmi. Lastniki zemljišč bodo lahko slišali priporočila o tem, kaj lahko opravijo sami pri manjših plazovih oziroma kakšne ukrepe je treba izvajati, da ne pride do plazenja zemljišč, in kakšni so prvi preventivni ukrepi ob plazenju. Predavatelji Gradbenega inštituta ZRMK bodo predstavili možnosti utrditve konstrukcije, preprečitve kapilarnega vlaženja in ukrepe ob naravnih nesrečah. Poudarjajo namreč, da moramo že v fazi načrtovanja in tudi ob poznejši celovitejši prenovi predvsem starejših stavb poskrbeti na utrditev konstrukcije. Podali bodo tudi nekaj napotkov o prvih in preventivnih ukrepih ob naravnih nesrečah - potresih, poplavah in neurjih.

Po žledolomu se v Sloveniji obetajo velike količine lesne biomase, zato bodo predavatelji predstavili tudi sodobne tehnologije za uporabo lesne biomase v energetske namene. Te tehnologije presegajo stoletja uporabljano oksidacijo in odpirajo nove možnosti ne samo pri pretvorbi v toplotno, ampak tudi v električno energijo, pogonska goriva in produkte zelene kemije.

Informacije o terminih različnih predavanj in delavnic lahko obiskovalci poiščejo na spletni strani http://www.sejemdom.si.