Aktualna vlada bo v kratkem zakrožila s prvim letom dela, prav tako ministrstvo za kulturo, ki je bilo po leto dni trajajoči umestitvi pod ministrstvo za izobraževanje in šport z nastopom ministra Uroša Grilca ponovno »osamosvojeno«. Prvo leto kulturne politike so zaznamovale številne zakonodajne spremembe, ob katerih minister pravi, da ga veseli predvsem dejstvo, da so bile narejene na strokovni osnovi in dosežene skozi javno razpravo.

Spomladi še nov krovni zakon

V tem duhu je bil najprej z zamudo dveh let sprejet ključni strateški dokument kulturne politike, Nacionalni program za kulturo (NPK). Nato so bili sprejeti še zakon o enotni ceni knjige, zakon o varstvu kulturne dediščine, arhivski zakon in nujni popravki krovnega zakona za kulturo (ZUJIK).

Slednji je prinesel med drugim nove inštrumente za podporo samozaposlenim v kulturi, ki pa so iz civilne družbe deležni predvsem opozoril, da novosti ne smejo biti nadomestilo za celostno ureditev področja trga dela v kulturi v novem ZUJIK, ki ga bo ministrstvo v javno razpravo poslalo spomladi. Minister napoveduje, da bo prinesel novo dinamiko v delovanje javnega sektorja in trga dela na splošno ter na novo opredelil vlogo civilne družbe pri evalviranju kulturne politike.

Veliki izzivi ostali za drugo leto

Ministrstvo bo še naprej izvajalo stare in nove razpise v skladu z NPK. V kratkem bosta prvič objavljena dva: razpis za podporo oblikovalskim projektom, ki se uspešno integrirajo v gospodarstvo, ter razpis za sofinanciranje zasebnih galerij, ki se bodo odločile za nakup del sodobnih živečih slovenskih ustvarjalcev.

Minister Grilc računa tudi na sprejetje zakona o slovenskem avdiovizualnem centru (Slavc), ki je že predmet ostrih nasprotovanj telekomunikacijskih operaterjev. Ti naj bi skupaj s kinematografi, televizijami in distributerji po novem sodelovali pri financiranju slovenskega filma. V javno razpravo s koncem marca prihajata še dva zakona: zakon o medijih in novi zakon o RTV Slovenija, ob katerih minister na podlagi preteklih izkušenj pričakuje, da bosta predmet politizacije.