Od leta 2007 do konca lanskega leta so Mestna občina Ljubljana in njeni javni zavodi oziroma javna podjetja za evropska sredstva prijavili 62 projektov, ki jih morajo končati do konca leta 2015. Celotna vrednost teh projektov znaša kar 227,9 milijona evrov, pri čemer naj bi Bruselj dodal 120,6 milijona evrov. V sedmih letih pa je mestni občini, zavodom in podjetjem uspelo počrpati le slabih 37,5 milijona evrov evropskih sredstev, kar predstavlja približno 31 odstotkov. Občina je v tem času za izvedbo istih projektov vložila že 56,1 milijona evrov.

Direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije Lilijana Madjar je pojasnila, da je takšna realizacija porabe evropskih sredstev odvisna od različnih dejavnikov, med drugim tudi od tega, da nekateri projekti še niso dokončani in da nekateri projekti trajajo več let, zato evropska sredstva pritekajo postopoma.

Župan Zoran Janković je izpostavil projekt gradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki ga občinska Snaga ne more nadaljevati, ker agencija za okolje še vedno ni izdala okoljevarstvenega dovoljenja. »Že osem mesecev čakamo na vsa soglasja,« se je jezil župan, ki ne razume, zakaj postopki ne tečejo hitreje, kajti ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki ne bo rešil zgolj težav prestolnice, temveč še 31 drugih slovenskih občin. Prek tega projekta naj bi občina počrpala kar 77,6 milijona evrov kohezijskih sredstev, a doslej je na občinski račun prispelo le 12,2 milijona. Preostanek bo občina lahko pridobila, ko bo nadaljevala gradnjo regijskega centra. Ne gre spregledati tudi odgovornosti občine in Snage zaradi zamud pri gradnji, saj je samo postopek izbire izvajalca trajal približno tri leta.

Muzej lutk utegne ostati brez evropskih sredstev

Podatki regionalne razvojne agencije pa kažejo tudi, da občina, njeni javni zavodi in podjetja pri že končanih projektih niso pridobili vseh dodeljenih evropskih sredstev. Pri 15 od 25 že končanih projektov je tako opaziti manj dejansko pridobljenih sredstev od predvidenih. Seštevek pokaže, da je pri 15 končanih projektih Ljubljana izgubila skoraj 830.000 evrov. Iz podatkov razvojne agencije ni razbrati, kaj je bil vzrok za manjšo realizacijo evropskega denarja.

Po sodbi upravnega sodišča pa Ljubljani grozi, da bo ostala še brez 1,8 milijona evrov sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj. Sodišče je po pritožbi občine Maribor odločilo, da razpisni postopki na ministrstvu za kulturo niso tekli pravilno, zato je ministrstvu naložilo, naj ponovno odloči o podelitvi sredstev. Če bo ministrstvo projekt katere od drugih prijavljenih občin ocenilo bolje, se utegne zgoditi, da bo Ljubljana ostala brez obljubljenega denarja.

Za denar za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo se je ljubljanska občina sicer potegovala z več projekti, a edini, ki ga je ministrstvo ocenilo dovolj visoko, je bil muzej lutk na ljubljanskem gradu. »Mi smo bili tolerantni in zaradi neuspešnih projektov nismo šli v tožbo, čeprav sem prepričan, da si vsi naši projekti zaslužijo ta denar,« je zatrdil Janković. Priznal je, da ne ve, kako se bo razpletla ta zgodba, saj je po njegovem mnenju ministrstvo korektno ocenilo muzej lutk. Ljubljanski župan je ob tem napovedal, da občini v primeru izgube evropskih sredstev ne preostane nič drugega kot pritožba.

Upajo tudi na norveško finančno podporo

Mestna občina pa se bo prijavila tudi na razpis za sredstva norveškega finančnega mehanizma. Cilj tega mehanizma je podpora zmanjševanju socialnih in ekonomskih razlik v evropskem gospodarskem prostoru. Občina se je kot nosilka ali partnerica na razpis norveškega sklada prijavila s šestimi projekti. Denar potrebuje za prenovo Švicarije, za zagotavljanje zdravega življenjskega stila z urbano vadbo (urbani trim), usposabljanje strokovnih sodelavcev občine in Centra Janeza Levca za poučevanje otrok s posebnimi potrebami, kot partnerica pa sodeluje pri projektih Nadgrajena celovita obravnava pacienta, Aktivno in kvalitetno staranje starejših in Družinski center. Za norveški denar se bo potegovalo tudi javno podjetje Žale, ki upa, da bo s temi sredstvi prenovilo Plečnikove Žale.