Poleg tega skrbi tudi podatek, da je prodaja na zahodnih trgih upadla skoraj za desetino, na trgih srednje Evrope pa se je rast praktično ustavila. Kaj pomeni staviti samo na enega konja – v tem primeru lahko rečemo na dva konja (Rusija kot prvi trg in Ukrajina kot četrti najpomembnejši trg), se je pokazalo v začetku tega tedna, ko je zaostrovanje rusko-ukrajinske krize odneslo skoraj več kot 5 odstotkov vrednosti delnice na Ljubljanski borzi. Razlog je seveda v morebitnih trgovinskih sankcijah, ki bi lahko posredno doletele Krko, ter predvsem v strmem upadanju vrednosti ruskega rublja, kar bo dodatno povečalo izgube iz tečajnih razlik v letošnjem letu. Vseeno bi se morala uprava Krke zavedati, da vse staviti na vzhodni trg na dolgi rok ne prinaša stabilne rasti, saj se bodo prodajne marže zniževale še naprej, vedno nižje marže pa ne bodo morali v nedogled pokrivati z večjo količinsko prodajo.

Glede na to, da je Krka popolnoma nezadolžena, ter ob dejstvu, da ima za skoraj 160 milijonov evrov lastnih delnic, bi vseeno lahko pričakovali nekoliko bolj agresivno upravljanje v smislu širitve družbe s prevzemi na področjih, ki jih Krka ne pokriva (na primer onkologija, diabetes…). Na farmacevtskem trgu je namreč v zadnjih treh letih izrazita konsolidacija, kjer potekajo postopki združevanja manjših farmacevtov, ki so ozko specializirani za določeno področje, ali pa smo priče prevzemom manjših podjetij s strani večjih farmacevtskih družb. Vseeno je 160 milijonov evrov lastnih delnic v tem trenutku »mrtev kapital«. Če ne bomo s strani uprave dočakali kakšnih bolj »otipljivih« informacij o širitvi svoje palete proizvodov s prevzemi, bomo na poletni skupščini po vsej verjetnosti ponovno priče predlogom delničarjev za umik sklada lastnih delnic.