Rešitev problema z globinskim injektiranjem

Ena izmed najbolj učinkovitih rešitev je tehnologija globinskega injektiranja Uretek Deep Injections®, ki je namenjena za utrjevanje (konsolidacijo) temeljnih tal hiš, blokov, poslovnih stavb, industrijskih objektov, spomeniško zaščitenih stavb, cerkva in podobnih objektov. Gre za preprost, čist, hiter, natančen in zelo učinkovit postopek, pri katerem v temeljna tla vbrizgamo ekspanzijsko smolo Uretek Geoplus®. Izjemna ekspanzijska moč smol (več kot 10.000 kPa oziroma 100 kg/cm2) se na objektu pokaže že po nekaj minutah. Tehnologija Uretek učvrsti teren pod temelji, lahko pa celo dvigne posamezne stene in tlake objekta ali celoten objekt, če to dovoljuje statična struktura objekta.

Poseg s tehnologijo Uretek

Na kraj posega pripelje tovornjak – mobilna delavnica. Ob steni objekta strojno naredijo vrtine premera 2,5 centimetra, ki so med seboj oddaljene od 0,5 do 1,5 metra. Vrtajo skozi temelje v zemljino do potrebne globine. V vrtine vstavijo cevi, po katerih vbrizgajo smolo s posebno napravo. V prvi fazi pod kontroliranim pritiskom vbrizgajo smolo Uretek Geoplus neposredno pod temelj. Smola se porazdeli, zapolni vse prazne prostore v zemljini ter s pomočjo ekspanzijske sile zatesni in z velikim pritiskom utrdi teren. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar se lahko preveri s prodornostnim preizkusom (penetrometrični test). Za dokončno učvrstitev podlage objekta Uretek izvede še drugo fazo posega – utrditev terena tudi v večjih globinah, kjer prihaja do napetosti, ki so posledica obtežbe. S tem se dodatno utrdi območje največjih obremenitev. Smola utrdi zemljino, iztisne vodo in zrak ter aglomerira (poveže) šibke dele terena pod temelji.

Celoten poseg sproti (v realnem času) nadzorujejo z lasersko merilno napravo, ki spremlja pomike objekta z veliko natančnostjo. Injektiranje smole poteka do trenutka, ko laserska merilna naprava zazna prve dvige konstrukcije, kar je neposreden dokaz, da so temeljna tla pridobila zahtevano nosilnost.

Reference

Tehnologija Uretek, ki prihaja iz Skandinavije, je na zahtevnem evropskem trgu prisotna že več kot trideset let, od leta 2000 pa tudi v Sloveniji, kjer z njo vsako leto sanirajo približno sto stanovanjskih in poslovnih zgradb. Poleg mnogih posegov na stanovanjskih hišah in blokih je  Uretek v zadnjih letih uspešno izvedel številne sanacije tudi na večjih objektih javnega, kulturnozgodovinskega in sakralnega značaja (npr. Slovenska filharmonija v Ljubljani, Pedagoška fakulteta v Mariboru, cerkev v Solčavi), ti posegi pa se izvajajo na industrijskih in infrastrukturnih objektih. Stabiliziranje temeljev po sistemu Uretek je danes prisotno v več kot sedemdesetih državah po svetu. Uretek Deep Injections je z evropskim patentom zaščitena tehnologija podjetja Uretek.