Projektantski tim CBD (ang.: Contemporary Building Design – sodobno načrtovanje zgradb) sestavljamo izkušeni projektanti, konstruktorji in raziskovalci, ki smo ob projektiranju klasičnih objektov specializirani za projektiranje in konstruiranje vseh vrst lesenih konstrukcij. V podjetju svojo visoko strokovnost in znanje dokazujemo z aktivnim razvojno-raziskovalnim delom na področju razvoja lesenih konstrukcij in potresnega inženirstva, dosežki našega dela pa so odmevni tudi v svetovnih znanstveno-raziskovalnih krogih. Tako pridobljena znanja, izkušnje ter inovativne rešitve uspešno uporabljamo pri optimalni zasnovi objektov še posebej pri projektiranju bolj zahtevnih in drznih lesenih konstrukcij. Z znanjem, strokovnostjo, premišljenim načrtovanjem in konstruiranjem ter izvedbo uresničujemo vaše cilje.

Področja dela

Izdelava projektne dokumentacije:

– idejna zasnova objekta; optimalno zasnujemo konstrukcijski sistem, ki se lahko sestoji tudi iz različnih gradbenih materialov, pri čemer izrabimo njihove glavne prednosti za optimalno zasnovo kombinirane oziroma hibridne konstrukcije;

– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (v sklopu tega vam ponujamo tudi energijsko zasnovo objekta ter izračun energijskih potreb/izgub z računskim orodjem, kot je PHPP);

– projekt za razpis oziroma popisi za izdelavo ponudb (izdelava popisov vseh konstrukcijskih sklopov in posameznih faz izdelave objekta je še posebno pomembna pri izvedbi lesenih konstrukcij, da se lahko ponudbe različnih proizvajalcev lesenih montažnih objektov medsebojno primerjajo);

– projekt za izvedbo objekta (pri vseh objektih, še posebno tistih, ki so izdelani z leseno nosilno konstrukcijo ali zasnovani kot nizkoenergijski, pasivni ali še bolj energijsko učinkoviti, je izredno pomembna obdelava vseh detajlov, kot so stikovanja lesenih elementov, mehanska vezna sredstva, toplotni mostovi v sestavi in križanju konstrukcijskih sklopov, že v fazi izdelave projekta);

– projekt izvedenih del (arhitekturni načrti, usklajeni z delavniškimi načrti izvajalca, na osnovi katerih je bil objekt izdelan in sestavljen. Projekt izvedenih del je še posebno pomemben pri kasnejših analizah zaradi rekonstrukcij, v primeru težav zaradi povesov, deformacij, za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti pri izvedbi, ovrednotenju preostale nosilnosti in stabilnosti objekta pri izjemnih obtežbah, kot so potres, veter, sneg, kar bo izhodišče za ustrezno zavarovanje objekta in za povračilo morebitne škode v primeru izjemnih obtežb);

Projektiranje gradbenih konstrukcij

Specializirani smo za področje projektiranja gradbenih konstrukcij, tako klasičnih zidanih, armiranobetonskih in jeklenih, kakor tudi vseh vrst lesenih. Lahko pa na osnovi kombinacije optimalnih lastnosti različnih materialov in sistemov zasnujemo ter sprojektiramo optimalno kombinirano oziroma hibridno konstrukcijo. Izvajamo statične in potresne analize konstrukcij v skladu z aktualnimi standardi in načeli potresnega inženirstva. Glede na velik potencial lahkih nadgradenj obstoječih objektov izvajamo statične in potresne presoje obstoječih konstrukcij, izvedbo potresnih sanacij z inovativnimi metodami, katere ščitimo z lastnimi patenti.

Izvedba objektov iz križno lepljenih (Xlam) lesenih masivnih elementov

Strokovnjaki iz CBD smo že pred desetimi leti skupaj s podjetjem KLH, ki v svetu velja za pionirsko podjetje v proizvodnji križno lepljenih (Xlam) lesenih masivnih elementov, sodelovali pri razvoju produkta, računskih metod in njihovi uporabnosti v gradbeništvu. Zadolženi smo bili za preiskave in razvoj računskih metod za določitev potresne odpornosti tovrstnih objektov. Xlam je produkt, ki se izdeluje v elementih velikih formatov. Pred proizvodnjo ga je treba skrbno načrtovati, skonstruirati in nato optimalno skrojiti ter na osnovi premišljenega izvedbenega postopka vgraditi v objekt. Kot strokovnjaki smo zato na trgu prevzeli skrb, da se elementi Xlam kot gradbeni produkt optimalno (cenovno in kvalitetno) vgrajujejo v objekt. Pri tem lahko glede na usposobljenost in povezanost s proizvajalci Xlam-elementov investitorjem in drugim proizvajalcem montažnih objektov po izračunu optimalne debeline in slojevitosti teh elementov izdelamo projekt in nanj vezano delavniško dokumentacijo njihove vgradnje. Hkrati lahko ob dobavi elementov Xlam svetujemo, nadziramo ali vodimo montažo, lahko pa tudi sami izvedemo montažo celotne lesene konstrukcije objekta. Investitorjem v sodelovanju s kakovostnimi kooperanti ponujamo tudi izvedbo celotnega zunaj zaključenega objekta.

Raziskave in razvoj

Podjetje CBD v sklopu lastne raziskovalne skupine »Razvoj in aplikacije lesenih konstrukcij« aktivno deluje tudi na področju razvoja lesenih konstrukcij in pri razvoju računskih metod za določitev potresne odpornosti in deformabilnosti lesenih konstrukcij. Poleg lastnih raziskovalnih projektov sodeluje tudi pri mednarodnih raziskovalnih projektih. Izsledki razvoja so vidni na številnih področjih:

– v sodelovanju s prvim proizvajalcem križno lepljenih (Xlam) plošč, to je podjetjem KLH, smo v preteklosti izvedli obsežne preiskave Xlam-sistema, izsledki preiskav pa so bili podlaga za pripravo novih kanadskih in ameriških standardov za projektiranje lesenih konstrukcij iz križno lepljenih (Xlam) elementov, rezultati preiskav in razvite računske metode pa se uvajajo tudi v nove evropske standarde;

– v sodelovanju z razvojnim centrom Intech-les smo razvili in s patentom zaščitili nadgradnjo križno lepljene rebraste plošče, ki bo v leseni gradnji v prihodnosti nov produkt;

– razvili smo metodo ojačitev obstoječih klasično zgrajenih objektov s križno lepljenimi (Xlam) lesenimi ploščami kot zunanjega ovoja (Xlam jacket) ali kot notranje obloge (Xlam innerbox) nosilne konstrukcije objekta, ki poleg potresne sanacije omogoča tudi energijsko prenovo objekta;

– raziskali smo vpliv nadgradenj obstoječih objektov z lahkimi montažnimi sistemi in dokazali, da je v primeru nadgradnje obstoječih objektov z leseno konstrukcijo ustrezne togosti možno zagotavljati zadostno potresno odpornost obstoječega objekta na veliko bolj optimalen način kot v sistemih, ki so uveljavljeni v sedanji praksi;

– v okviru mednarodnega projekta »Load Bearing Timber Glass Composites« v EU-programu WoodWisdom-Net razvijamo sistem potresno odpornih steklenih sten kot nosilnih elementov lahkih lesenih objektov;

– v okviru mednarodnega projekta »Laminated Strong Eco-material for Building Construction made of Cellulose – Strengthened Wood« v EU-programu Eco - Innovation razvijamo nova ekološka lepila na osnovi nanoceluloze in lignina, ki naj bi v prihodnosti nadomestila konvencionalna lepila, ki se sedaj uporabljajo pri izdelavi lepljenih lesenih konstrukcijskih elementov;

– v okviru mednarodnega projekta »European Hardwoods for the Building Sector« v EU-programu WoodWisdom-Net razvijamo nove lesene nosilne elemente iz drevesnih vrst trdega lesa, ki se doslej večinoma niso uporabljala v konstrukcijske namene;

– v okviru mednarodnega projekta »Hybrid Cross Laminated Timber Plates« v EU-programu WoodWisdom-Net razvijamo nove lesene ploskovne elemente, kot so križno lepljene plošče z rebri z možnostjo deformacijskega prednapetja in v kombinaciji z drugimi gradbenimi materiali, kot je na primer armirani beton.

(Več o posameznem segmentu našega razvojno-raziskovalnega dela, ki bo v zaznamoval nadaljnji razvoj lesenih konstrukcij v Sloveniji, bomo pisali v prihodnjih prilogah Moj dom.)

Zagotavljanje višje kakovosti pri izvedbi objektov

V podjetju CBD zagovarjamo potrebnost izdelave kakovostne projektne dokumentacije, ki investitorju omogoči pridobiti primerljive ponudbe in kontrolirano ter kakovostno izvedbo objekta. Le takšna izvedba je na koncu lahko cenejša v primerjavi z izvedbo objekta na osnovi pomanjkljivih in slabih projektov po najnižji ceni, kar je žal v slovenskem gradbeništvu vsakdanja praksa.

Investitorjem z že izdelano projektno dokumentacijo, delavniško dokumentacijo ali že izvedenim objektom lahko na osnovi pregleda dokumentacije in/ali objekta podamo strokovno mnenje o optimalnosti konstrukcijske zasnove, ustreznosti izdelave projekta in/ali kvaliteti izvedbe objekta s stališča nosilnosti, stabilnosti in deformabilnosti objekta. Investitorjem ponujamo tudi svetovanje in nadzor pri izvedbi projekta in/ali objekta, kakor tudi recenzijo in optimizacijo izvedenih projektov ter hkrati strokovno mnenje o kakovosti izvedenega objekta.

CBD – vaš partner od idejnega projekta in statične zasnove do izvedene konstrukcije. Zaupajte nam željo, ki jo bomo v skladu z vašimi finančnimi zmožnostmi tudi uresničili.

CBD, gradbeno in poslovno projektiranje, d. o. o., Lopata 19G, Celje, Biro: Sojerjeva 3, Ljubljana, tel. +386 (0)5 90 47 537, +386 (0)41 842 752, e-pošta: cbd@cbd.si, ww.cbd.si