Lastnika podjetja Sebastjan Čar, ki opravlja funkcijo direktorja, in Alojz Nedižavec, ki kot prokurist skrbi za druge podrobnosti, večino odločitev in usmeritev sprejemata skupaj. »Ob naših začetkih oziroma ustanovitvi podjetja so v Sloveniji v različnih poslovno-industrijskih ter hotelskih objektih obstajali številni klimatsko-prezračevalni sistemi. Uporabniki so se zaradi nepoznavanja delovanja njihovega sistema in težav s servisiranjem znašli pred velikimi problemi. Zaradi različnih komponent so morali klicati različne serviserje, z njimi in njihovimi odzivnimi časi pa so bile težave, saj lahko v nekem podjetju ali hotelu zaradi nedelovanja sistema pride do večjih težav in posledic. Tu smo našli tržno nišo in strankam ponudili vzdrževanje celotnega klimatsko-prezračevalnega sistema, od najmanjših do največjih enot. Tako je celoten sistem pod nadzorom enega podjetja in izgovorov, ki so jih poslušali prej, ko je serviser za težave krivil napake v sestavnem delu drugega podjetja, uporabniki pa so potem hodili od Poncija do Pilata, ni več. Trg je bil razvit, mi pa smo vstopili v to tržno nišo,« nam je v uvodu povedal prokurist podjetja Astech Alojz Nedižavec, s katerim smo se pogovarjali tokrat.

Serviserji različnih sistemov in proizvajalcev

Govoriva o klimatsko-prezračevalnih sistemih, s tem pa je tesno povezano tudi ogrevanje.

Ogrevanje je specifika. Največkrat ni zajeto v našem vzdrževanju, če stranka to želi, pa seveda prevzamemo tudi to.

Ob vzdrževanju sistemov se je verjetno pojavil problem sestavnih delov številnih različnih proizvajalcev in tudi pooblastil za servisne posege?

V Evropski uniji velja zakon o preprečevanju omejevanja konkurence. Tudi če neko podjetje ni pooblaščeno za servisne posege, jih zato lahko izvaja, pa čeprav je naprava še v garancijski dobi, in ta se s tem ne prekine. Pri teh sistemih nam gre na roke tudi, da so ne glede na proizvajalca nekatere zadeve tipizirane. Različni proizvajalci na primer hladilnih agregatov imajo osnovne komponente enake. Na svetu je nekaj kooperacij, ki izdelujejo kompresorje, ti pa so vgrajeni v hladilne naprave različnih proizvajalcev. Včasih se res srečujemo s težavami, ker kakšen proizvajalec kakšno stvar programsko zapre ali zaščiti, a to rešujemo tako, da svoje serviserje pošiljamo na različna izobraževanja.

Za vse to je najbrž potrebna številčna ekipa serviserjev in tudi inženirjev?

V družbi je zaposlenih petnajst ljudi, večinoma serviserjev. Za izvajanje posegov na teh napravah, v večini katerih je freon, morajo imeti potrdila Agencije RS za okolje. To so spričevala za različne ravni, vsi naši serviserji pa dosegajo najvišje. V tem trenutku smo največje podjetje v Sloveniji glede na število serviserjev s tem potrdilom. Ob tem naj omenim problematiko, povezano z izobraževanjem. Včasih je bila v Škofji Loki šola za hladilničarje, sedaj pa smo odvisni sami od sebe in prenosa izkušenj in znanja ter različnih dodatnih izobraževanj.

Pri takem servisu je sicer nujno, da je vsa dejavnost ustrezno logistično operativna. Poslujemo po sistemu ISO 9001 in imamo vzpostavljen sistem od naročila do končne izvedbe. Odzivni smo 24 ur na dan in imamo neprekinjeno dežurno službo z eno ali več ekipami. Naš odzivni čas v katerem koli delu Slovenije je največ štiri ure, hitra odzivnost pa je v naši dejavnosti odločilnega pomena, saj lahko zaradi nedelovanja sistema pride do nepopravljivih poškodb in posledic.

Hlajenje delovnih procesov

Marsikdo ob besedi prezračevanje in klimatizacija pomisli na udobje, vendar to še zdaleč ni edino, kar je pomembno.

Res je. Velika večina sistemov je namenjena hlajenju delovnih procesov. Na primer RTV-oddajnikov, GSM-tehnologije, sob z računalniškimi sistemi, hlajenju in vzdrževanju ustrezne vlage in temperature prostorov, v katerih so različne umetnine, in še bi lahko našteval. Klimatizacija za osebje obsega od 20 do 30 odstotkov, vse drugo pa je namenjeno hlajenju sistemskih prostorov.

Pri prezračevanju je zelo pomembna tudi rekuperacija.

To je področje, ki se razvija, smo pa majhna država z velikimi anomalijami. Imeli smo objekte, na primer pri nekem hotelu v Ljubljani, kjer je bil projektant, montažer in vzdrževalec ena oseba. To ne gre, ne moreš delati vsega. Lahko si dober le na svojem področju. Mi v objekt vstopimo šele, ko je sistem postavljen. Tu se potem srečujemo tudi z rekuperacijo, ki je sedaj že obvezna, toplotnimi črpalkami in podobnimi drugimi sodobnimi sistemi.

Praviloma torej ne opravljate montaže ...

Praviloma ne, čeprav imamo tudi spletno trgovino split klimatskih naprav. Vendar to dejavnost usmerjamo predvsem v prodajo naprav kot sestavnih delov večjih sistemov ali prostorov v objektih, kjer mi vzdržujemo sisteme hlajenja in prezračevanja, in se ne usmerjamo toliko v individualne objekte. Naj omenim samo primer filtracije. V podjetju smo imeli program proizvodnje filtrov. V Sloveniji sta dve podjetji, ki izdelujeta filtre, ki pa sta se zaradi konkurence skoraj uničili, zato smo se odločili za lastno proizvodnjo filtrov, naredili linijo in začel s proizvodnjo. Smo pa hitro ugotovili, da jih ne moremo prodajati konkurenci, pa ne zaradi nas, ampak zaradi njih. Zato smo področje filtracije izločili in danes deluje v podjetju kot samostojna pravna oseba.

Opravljate servis klimatov, hladilnih agregatov, konvektorjev in požarnih loput. Kaj vse to pomeni ?

Klimati so naprave, s katerimi iz prostorov črpamo slab zrak in vanje dovajamo čistega, ki gre lahko skozi rekuperacijo in filtre. Hladilni agregati so veliki sistemi ki, največkrat stojijo na vrhu objektov, z njimi pa ohladimo vodo in jo potem dovajamo v klimat. Ko gre svež zrak skozenj, se tam ohladi in vpihuje v prostor. Ta voda pa gre lahko direktno v konvektorje, skozi katere se potem vpihuje hladen zrak. Konvektorji so stropni, talni in tako naprej. Požarne lopute pa so vgrajene tam, kjer prezračevalni kanal seka požarni sektor in zakon predvideva njihovo vgradnjo. Potrebne so, da se prepreči prehod požara in dima v drug sektor. Požarna loputa se pri temperaturi 70 stopinj Celzija samodejno zapre.

Podobni kot v predorih?

Če malce poenostavimo, drži.

Ti sistemi so praviloma namenjeni za večje stavbe, to je hotele, upravne stavbe in podobno. Ali se uvajajo tudi v večstanovanjske objekte?

Vse več. V teh so na primer vsi garažni prostori ustrezno prezračevani, prostori pa imajo ventilatorje za odvod dima in toplote. Večstanovanjski objekti imajo evakuacijske poti, ki so dodatno prezračevane s temi sistemi. Obstaja pa še več različnih rešitev.

Novi koraki

Na katerem področju vzdrževanja se srečujete z največ težavami?

Pogosto vidimo, da so ključne težave zaradi inženiringa, ki je bil v nekem času primeren, danes pa ni več. Sistemi pa delujejo po starem. Tudi zato razvijamo inženirsko podjetje, ki bo strankam lahko ponudilo podporo, ko na na primer na ugotovimo, da sistema ne bomo mogli usposobiti s servisnim in vzdrževalnim posegom, ker gre za večje projektne napake ali napake pri montaži. Tako bomo lahko stranki ponudili storitev, ki bo obsegala projektiranje in izvedbo z montažo ter zagonom sistema. To bo korak naprej, ki bo omogočal sanacijo ali povsem novo izvedbo sistema z vsaj delno uporabo obstoječih delov starega.

Od kod ime podjetja Astech? V Franciji oziroma v pariški regiji je to grozd podjetij in raziskovalnih centrov vesoljskega inženiringa.

Naše podjetje nima nobene povezave s tem grozdom. Lastnika sva Alojz in Sebastjan, tech pa je tehnologija.

Za konec, omenili ste tudi skladišče nadomestnih delov ...

Pred časom smo bili na več lokacijah, sedaj pa smo vsi v novi poslovni stavbi v obrtni coni v Logatcu. Naše veliko skladišče je res ena izmed pomembnih prednosti. V Sloveniji se veliko podjetij ukvarja s servisiranjem in vzdrževanjem, največkrat pa so to majhna podjetja z enim ali dvema zaposlenima. Mi smo se dvignili na površje tudi zato, ne delujemo le 24 ur na dan, ampak tudi 365 dni in noči v letu. Vemo, kateri elementi se v sistemih kvarijo oziroma so potrošni material, in vse to imamo na zalogi, tako da ni dolgega dobavnega roka. Tudi vse ključne elemente različnih sistemov imamo na zalogi, vse te prednosti nas postavljajo na vrh, tako da vsako leto rastemo in zaposlujemo vse več serviserjev. Imamo pa tudi vse več velikih strank z zapletenimi tehnološkimi sistemi – vendar ne za nas.

Andrej Kek