Na Policijski upravi Kranj so potrdili, da so njihovi kriminalisti na podlagi anonimne prijave na kranjsko okrožno državno tožilstvo s podano kazensko ovadbo končali kriminalistično preiskavo, ki so jo zaradi suma malomarnega zdravljenja iz lanskega leta vodili proti zdravniku v eni od gorenjskih porodnišnic, po naših podatkih na porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos je pojasnil, da so kriminalisti ugotovili utemeljen sum, da je zdravnik pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravnal v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke, s čimer je povzročil smrt ploda in občutno poslabšanje stanja porodnice. »Za tako kaznivo dejanje se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let,« je dodal Kos.

Komisija ni ugotovila napak

Direktor Splošne bolnišnice Jesenice Igor Horvat včeraj ovadbe še ni mogel komentirati, češ da o njej še niso bili obveščeni. »Takoj ko bodo znane vse okoliščine ovadbe, bomo javnosti naš pogled na kriminalistično preiskavo tudi pojasnili,« je povedal Horvat in spomnil, da posebna preiskava njihovih komisij z zunanjimi strokovnjaki, ki so vzele pod drobnogled dogodke lanskega poletja, ko sta v razmeroma kratkem času umrla dva dojenčka, dva pa sta se mrtva že rodila, niso pokazale na konkretne napake ali nepravilnosti zdravnikov.

Bolnišnica je izsledke komisij predstavila že jeseni. Ugotovili so, da so ekipe zdravstvenega osebja med vodenjem nosečnosti in porodov delovale skrbno in skladno z veljavno klinično prakso. Bolnišnici pa so priporočile razvoj in oblikovanje določenih kliničnih poti v porodništvu. Kot so že poleti pojasnili v bolnišnici, je prišlo do dveh smrti ploda v maternici pred prihodom v porodnišnico, en otrok je umrl med porodom, en novorojenček pa je umrl pet dni po premestitvi v ljubljanski klinični center. Jeseniška bolnišnica je takrat o dogodkih obvestila ministrstvo za zdravje in za preiskavo dogodkov sestavila komisije zdravstvenih strokovnjakov, v katerih sta sodelovala tudi dva zunanja zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Te komisije so opravile podroben pregled medicinske dokumentacije, se pogovorile z zdravstvenim osebjem in na podlagi analize pripravile poročilo o dogodkih.

Priporočila so upoštevali

»Pri omenjenih dogodkih so sodelovale različne ekipe, sestavljene iz strokovno usposobljenega zdravstvenega osebja, ki so med vodenjem nosečnosti in poroda delovale skrbno, s svojim najboljšim znanjem ter v skladu z veljavno klinično prakso,« so jeseni sporočili iz Splošne bolnišnice Jesenice.

So pa komisije bolnišnici podale priporočila za razvoj in oblikovanje določenih kliničnih poti v porodništvu, kar so v bolnišnici upoštevali, o izsledkih pa so obvestili tudi ministrstvo za zdravje.