Trenutne razmere so lep kazalec, kakšen vpliv ima negotovost na delniške trge. Del negotovosti želijo zmanjšati na Kitajskem. V sredo se začne letni kongres, kjer naj bi predstavili nove ekonomske reforme. Največ se pričakuje na področju bančništva, odpiranja državnih podjetij kapitalskim trgom in varstva okolja. Prav okoljski problemi v zadnjem obdobju postajajo vse hujši. Urbanizacija in povečanje potrošništva sta s seboj prinesla več odpadnih voda, več smeti, slabši zrak in tako dalje. Oblast bo morala ogromno investirati, da ponovno izboljša kakovost življenja, kajti nekateri trenutni podatki so izredno skrb zbujajoči. Omenjeni podatki so naredili določene panoge v zadnjem obdobju izredno zanimive.

Vidimo, da posamezne države pestijo različni problemi. Pri investiranju se je treba zavedati nekaterih enostavnih dejstev, ki jih je v letošnjem letnem poročilu izpostavil tudi Warren Buffett. Enostavnih in hitrih zaslužkov ni, treba je pogledati donos sredstev, ki jih bomo deležni v prihodnosti. Če ne znamo vsaj približno oceniti njihovega donosa, potem je bolje, da poiščemo novo naložbo. Če to prenesemo na aktualno dogajanje v Rusiji in Ukrajini, lahko sklenemo, da trenutne razmere zelo težko ocenimo. Še naprej pa lahko investiramo v podjetja, za katera verjamemo, da imajo pozitivno prihodnost, in prodamo podjetja, za katera mislimo, da so se razmere bistveno poslabšale. Za uspešna podjetja trenutne ali katere koli težave predstavljajo samo še oviro več na njihovi poti. Ta ovira bo čez deset let videti zelo majhna, če bo podjetje še naprej generiralo nadpovprečne donose na svoje investicije.