Gre za stroške tako imenovanih vzorčnih tožb, skupaj blizu 60.000 evrov, ki so jih v imenu delavcev nekdanje Mure in njenih hčerinskih družb vložili delavci, ker jim stečajni upravitelj ni priznal odpravnin, neizplačanih plač, regresa in dopustov, tožbe pa so pravnomočno izgubili. Stečajni upravitelj te stroške terja od tožnikov, ker meni, da bi v nasprotnem oškodoval upnike.

Župan Mestne občine Murska Sobota, ki je tudi ena od upnic in članica upniškega odbora, je danes upniški odbor pisno pozval, naj sprejme sklep, da bi stroške odvetnika Mure in druge stroške sodišča z naslova tožb zaposlenih v nekdanji Muri in hčerinskih družbah plačali tako, da bi se vsak od upnikov odpovedal sorazmernemu deležu poplačila iz stečajne mase. Ta sredstva bi namenili v korist delavcev, ki so iskali pravico na sodišču, a niso uspeli, s tem pa so dodatno finančno obremenjeni.

Kot piše Štihec, so delavci dobili opomine pred izvršbo zaradi poplačila stroškov na podlagi sodbe sodišča. Dobilo naj bi jih 74 nekdanjih zaposlenih, od njih pa stečajni upravitelj terja 59.000 evrov oziroma posamezno do 800 evrov.

Đorđević je za STA povedal, da predlog zakonsko ni podprt in da ne ve, kako bo zdržal presojo, a to je vprašanje za sodišče. "Če ga bo potrdilo, mi ne preostane drugega, kot da to spoštujem, v nasprotnem primeru pa moram spoštovati zakonodajo in aktivnosti opraviti do konca. Če dolžniki imajo premoženje, moram to izterjati," pravi Dorđević.

Dodaja pa, da bi bilo lepo, če bi te terjatve odkupil sindikat, ki je to obljubljal. "Dajo lahko ponudbo za diskontni odkup teh sodnih stroškov in mislim, da bi tu upniški odbor lahko odigral svojo vlogo. Drugače odpisa ni, tudi če upniški odbor sprejme sklep, mislim, da sodnik ne bo imel osnove, da bi to odpisal, čeprav si lahko to vsi želimo," še meni stečajni upravitelj.