Nekatere krajane novomeške Bučne vasi je pred dnevi razburil informativni izračun geodetske uprave (Gurs), ki jim je pripisal lastništvo črnih gradenj na območju romskega naselja Brezje. Gre za nelegalne stavbe, ki so jih na njihovih zemljiščih zgradili Romi in so bile kot nerezidenčne obdavčene celo po 1,5-odstotni stopnji. Vlada je medtem sicer napovedala, da bodo vsa stanovanja obdavčena po nižji, 0,15-odstotni stopnji, vendar je krajane jezilo predvsem dejstvo, da bi morali plačati davek za črne gradnje na svojih zemljiščih, zaradi česar so grozili tudi s protestnimi akcijami.

Za vsa romska naselja enaka merila

»Slaba volja krajanov Bučne vasi je bila zaradi (ne)dela geodetske uprave neupravičena. Enaka merila in način dela imamo za vsa romska naselja,« odgovarjajo na Gursu. Kot so pojasnili, so v omenjenem primeru ugotovili, da je stanje za nazaj urejeno, medtem sta se na njihovem zemljišču pojavili dve novi gradnji, zgrajeni lani. A so tudi status teh dveh uredili, potem ko so jih občani na črni gradnji opozorili.

Zaplete se namreč takrat, kadar nepremičnina ni vpisana v kataster stavb in zemljiško knjigo, zato v tem primeru kot lastnika stavbe določijo kar lastnika zemljišča. »Kadar obstajajo nedvoumni dokazi (uvedeni inšpekcijski postopki ali drugi upravni postopek), da je lastnik stavbe nekdo, ki ni lastnik parcele, zlasti če gre za nasilno gradnjo na tujem zemljišču, pa geodetska uprava lastnika stavbe določi po posebnem postopku, ko dobimo ustrezne informacije. Tako ravnamo in smo ravnali tudi za vse krajane Bučne vasi, ki so stanje urejali na novomeški območni geodetski upravi,« poudarjajo. Na Gursu torej mirijo vse, ki bi se srečevali s podobno situacijo, treba je le sporočiti, da je na njihovem zemljišču črna gradnja.

Gurs poziva Rome, naj posredujejo podatke

Ob tem so Rome pozvali, naj s pomočjo referenta za romska vprašanja na svoji občini posredujejo podatke za vpis lastnika stavb na tujem zemljišču. »Če stavba ne bo imela znanega lastnika, bomo informacijo posredovali pristojnim službam in jih zaprosili za pomoč oziroma ukrepanje,« še pravijo na Gursu. Črne gradnje so namreč v pristojnosti inšpekcijskih služb.

Na novomeški občini pojasnjujejo, da jim do zdaj Romi omenjenih podatkov niso posredovali in da tega tudi ne pričakujejo. »Dejstvo je, da interesa med Romi za ureditev lastništva ni. Najbolj sporne so seveda tiste nepremičnine, ki so jih Romi postavili na zemljiščih, ki so v lasti več solastnikov. Ti se namreč v preteklosti med sabo niso uspeli dogovoriti za prodajo, kar je velika škoda,« pravijo. Mestna občina je namreč lani imela za odkupe zemljišč zagotovljena državna sredstva, letos pa jih za ta namen nima.