Upokojenci podaljšujejo sezono

Ker se po nekdanjih časih sindikalnega turizma zlasti starejšim generacijam še vedno zelo kolca, v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije iščejo poti do oživitve te oblike turizma, ki jo po novem imenujejo socialni turizem oziroma turizem za vse. Na včerajšnji prvi skupni konferenci predstavnikov slovenskih in hrvaških krovnih turistično-gostinskih sindikalnih organizacij je bilo v tej smeri slišati resne pobude, katerih pozitivni učinek bi se na strani zaposlenih v gostinstvu in turizmu kazal v precej daljši delovni sezoni in s tem izboljšanju njihovega materialnega položaja, dobiček pa naj bi imeli tudi delodajalci in lastniki turističnih objektov.

Ciljne goste, s katerimi bi okrepili zunajsezonski turizem so razdelili na štiri skupine: seniorji, invalidi, mlade družine in mladina. Nekaj pozitivnih izkušenj z omenjenega področja je navzočim predstavila Kerstin Howald iz evropske organizacije za turizem in gostinstvo EFFAT, ki je kot zgleden primer izpostavila sodelovanje med španskimi turističnimi delavci in Nemčijo, ki je privedlo do tega, da Španijo v pred- in posezoni, ko so cene znatno nižje, obišče veliko število nemških upokojencev. Eduard Andrić iz hrvaške sindikalne organizacije je povedal, da tudi pri njih pripravljajo podoben program, v katerega naj bi se vključila tudi vlada, sedanje stanje, ko je večina obmorskih hotelov odprta vsega dva in pol meseca, bi izboljšali do te mere, da bi turistično sezono podaljšali na pol leta, pri čemer računajo na veliko število gostov iz Slovenije. Ob tem je priznal, da je odziv lastnikov hotelov za zdaj zelo slab.

Slovenija iz projekta izstopila

In kako kaže pri nas? Generalna sekretarka slovenskega sindikata Karmen Leban je povedala, da je Slovenija iz projekta sicer izstopila, a da kljub temu verjamejo, da bo projekt spodbujanja socialnega turizma našel svoje mesto v finančni perspektivi do leta 2020. »Pojem socialni turizem ne sme zveneti slabšalno, saj turizmu prinaša veliko pozitivnega. Verjamemo, da bodo tudi sindikalne organizacije v podjetjih ter delodajalci spoznali pomen socialnega, ali če hočete, sindikalnega turizma za boljše počutje in višjo produktivnost zaposlenih,« je dejala Lebanova.

V slovenskem sindikatu delavcev gostinstva in turizma od države pričakujejo predvsem, da bo ta izdelala strategijo razvoja socialnega turizma, ustanovila organizacijo za izdelavo vavčerskega načina prodaje tovrstnega turizma ter da bo uredila subvencioniranje cen.