Vodo je onesnažil mulj

»Naše podjetje je bilo v  zadnjih dveh letih  predmet  več   nenapovedanih inšpekcijskih vzorčenj odpadne industrijske vode, ki se po čiščenju odvaja iz naše lastne industrijske čistilne naprave. Pri enem  vzorčenju  je bila ugotovljena povišana vsebnost cinka v odpadni vodi, vsa ostala  pa so  pokazala, da je odpadna voda neoporečna.  Sami vsak dan delamo tudi kontrole odpadne vode, pri čemer smo ugotovili, da razen omenjenega nezgodnega dogodka v preteklem letu prekoračitve mejnih vrednosti parametrov v odpadni vodi ni bilo,« je razložila Majda Peterlin, direktorica podjetja CMC. Pojasnila je še, da so bile takrat zbiralne posode z muljem postavljene ob objektu čistilne naprave, in sicer na lesenem pokrovu nad zadnjim bazenom čistilne naprave. Mulja niso pravilno pokrili, padavine pa so ga odnesle na leseni pokrov, od tu je dež odnesel delce mulja v  zadnji zbiralni bazen njihove čistilne naprave, kjer se je delno raztopil in povzročil onesnaženje sicer že očiščene vode. »Zbiralnike mulja smo zdaj prestavili v zaprt prostor,« je še dodala Peterlinova.

Naj spomnimo, da so na občini in komunali postali pozorni, ko je vsebnost cinka v mulju na javni čistilni napravi za nekaj desetkrat presegla mejne vrednosti. Ko so iz javnega omrežja odklopili podjetje CMC, so te vrednosti padle. A so se krajani potem začeli spraševati, kam potem teče onesnažena voda in kdo to kontrolira. Zdaj je jasno, da CMC odpadno vodo na lastni čistilni napravi čisti sam, prečiščena voda pa odteče v Savo. V preteklosti torej ne dovolj očiščeno, zdaj pa po zagotovilih podjetja neoporečno. pk