Skupini NLB in Nova KBM sta minulo leto skupaj končali z več kot dvema milijardama evrov čiste izgube. Levji delež je z 1,43 milijarde evrov čiste izgube prispevala Skupina NLB, medtem ko je Skupina Nova KBM ustvarila 648 milijonov evrov čiste izgube.

Izguba je sicer skoraj v celoti posledica oslabitev slabih posojil, in sicer je Skupina NLB oblikovala za dobro milijardo evrov oslabitev in rezervacij, Skupina Nova KBM pa za skoraj 0,7 milijarde evrov. Skupna izguba obeh državnih bank v višini 2,18 milijarde evrov je tako približno enaka borzni vrednosti Petrola, Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav, Gorenja in Aerodroma Ljubljana skupaj.

Edina svetla izjema v poslovanju Nove KBM je bila lani družba za upravljanje KBM Infond, ki je leto končala z 1,5 milijona evrov čistega dobička. Vse njene preostale hčerinske banke in lizinške družbe so poslovale z izgubo. Poštna banka Slovenije, ki jo je NKBM konec lanskega leta dokapitalizirala in postala njena 99-odstotna lastnica, je ustvarila 57 milijonov evrov izgube, Adria bank pa 16,5 milijona evrov. KBM Leasing, Gorica Leasing in hrvaška lizinška družba so lani skupno ustvarile 71 milijonov evrov čiste izgube in so imele konec lanskega leta že več dolgov kot premoženja. V Skupini NLB so levji delež k izgubi poleg NLB prispevale še nestrateške družbe, medtem ko so strateške članice, to so balkanske banke, družbe za upravljanje skladov in zavarovalnice, z izjemo NLB banke Beograd in NLB Montenegrobanke, lani poslovale pozitivno.

Zaradi oslabitev in prenosa slabih posojil na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) se je obseg posojil nebančnim strankam v Novi KBM lani znižal na vsega 2,26 milijarde evrov oziroma na raven leta 2006. Obseg posojil podjetjem se je v matični NLB medtem znižal za 37 odstotkov oziroma s 6,8 na 4,3 milijarde evrov, v Skupini NLB pa za nekoliko manj, z osmih na 5,5 milijarde evrov.

Po dostopnih podatkih so gospodinjstva in podjetja depozite pri Skupini Nova KBM lani znižala za okoli 180 milijonov evrov, z upoštevanjem pretvorbe državnih depozitov v kapital pa se je obseg depozitov znižal za skoraj 540 milijonov evrov. Zaradi izbrisa podrejenih obveznic in državne dokapitalizacije se je kapital Skupine NKBM lani zvišal na slabih 600 milijonov evrov, kapitalska ustreznost pa je konec lanskega leta znašala kar 19,2 odstotka. V banki NLB, ki je bila deležna enakih ukrepov kot NKBM, je konec leta količnik temeljnega kapitala znašal 16,7 odstotka. Depoziti gospodinjstev v NLB so upadli za 11 odstotkov, na 4,3 milijarde evrov, v Skupini NLB pa »le« za šest odstotkov, na šest milijard evrov.

Kljub visoki izgubi je NKBM konec lanskega leta od srbske države odkupila njen 13-odstotni delež Credy banke (danes KBM banka) in svoje lastništvo povečala na skoraj 90 odstotkov. Zanj je NKBM odštela kar 5,6 milijona evrov, pri čemer je srbska banka lani ustvarila 6,5 milijona evrov izgube, njena bilančna vsota pa je znašala le nekaj več kot 110 milijonov evrov.