»Zelo smo počaščeni in ponosni, da smo ponovno uvrščeni med finaliste izbora Zlata nit in postavljeni ob bok velikim in uspešnim podjetjem v Sloveniji ter da naš razvoj, dobro delo in odlične medsebojne odnose opazijo tudi zunanji strokovnjaki. Prepričani smo, da bi morala vsaka organizacija sodelovati v izboru Zlate niti, saj tako pridobi neodvisno mnenje zunanjih strokovnjakov o kakovosti odnosov, dela in obstoja ter se lahko primerja s konkurenco,« razmišlja dr. Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana, ki v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit sodeluje neprekinjeno od leta 2009.

»Tako spremljamo svoj napredek in tudi napredek najboljših. Tisti, ki sodelujejo pri izboru Zlate niti, se že zavedajo, da so sodelavke in sodelavci ključen člen v organizaciji. Pridobljeni rezultati ankete so dobri kazalniki zadovoljstva sodelavk in sodelavcev ter odnosov v kolektivu in jih vsako leto spremljamo ter primerjamo. Prav tako rezultate upoštevamo pri razvoju kulture podjetja, pripravi HR-strategije in rednih letnih načrtov.«

V prihodnje bodo nadaljevali organiziranje izobraževanj in pripravo projektov, s katerimi bodo spodbujali ustvarjalnost in timsko delovanje v njihovi organizaciji. »Nikoli nisi tako dober, da ne moreš biti še boljši. Naš cilj je ohraniti visoko raven organizacijske kulture in upravičiti zaupanje sodelavk in sodelavcev v vodstvo ter izpolniti sprejete načrte. S pridobitvijo osnovnega certifikata družini prijazno podjetje v lanskem letu pa smo si zastavili tudi več aktivnosti, ki bodo sodelavcem z družinami omogočile lažje usklajevanje službenih in družinskih obveznosti. Naš cilj je delovati kohezivno in spodbujati pripadnost organizaciji ter druženje med sodelavci. Eden izmed primerov tovrstne prakse je ženski pevski zbor Lekarne Ljubljana, ki smo ga ustanovili v letu 2013,« pojasnjuje Sedej, ki je hkrati prepričan, da je karizma vodje ključnega pomena. »Vodja mora biti sodelavcem dober zgled na poslovnem področju in tudi v zasebnem življenju.«

V Lekarni Ljubljana svojo vlogo pri vplivanju na spremembe v družbi vidijo v ozaveščanju in izobraževanju ljudi o zdravem načinu življenja, preventivnih aktivnostih na področju zdravja in odkrivanju bolezni ter pravilni in varni uporabi zdravil. Zato pripravljajo predavanja in organizirajo programe, kot je na primer Opustimo kajenje, izvajajo meritve in svetovanje ob meritvah, v lekarnah poteka program farmacevtske skrbi, ponujajo Osebno kartico zdravil... V letošnjem letu bodo pripravili nov program na temo zdravega načina življenja in organizirali Festival zdravja, ki bo vključeval različna svetovanja, predavanja o zdravi prehrani, delavnice, preventivne meritve holesterola, sladkorja, indeksa telesne mase. »Prav tako vidimo našo odgovornost v povezovanju z lokalnimi proizvajalci. Sodelujemo pri družbeno odgovornih projektih. Največji poudarek je pri spodbujanju delovanja manjših lokalnih društev in organizacij ter pomoč socialno šibkejšim.«jpš