V zadnjem mesecu, še posebno v času obilnega sneženja in žledoloma, smo bili priče temu, kako pomembna je elektrika v vsakdanjem življenju. Dela na področju elektrostroke je veliko tako doma kot v tujini, oseb z ustreznim znanjem pa primanjkuje.

Ravno zaradi pomanjkanja strokovno usposobljenega kadra in vse večjih potreb delodajalcev po elektroinštalaterjih je Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ptuj, oblikoval partnerstvo in skupaj z izvajalcem izobraževanja, Šolskim centrom Ptuj, Elektro in računalniško šolo, pripravil program izobraževanja in usposabljanja za pomožna dela na področju elektroinštalacij. Vanj se lahko vključijo brezposelni, ki so motivirani za usposabljanje, četudi nimajo nobenega predhodnega znanja na tem področju

Program Usposabljanje za pomožna dela na področju elektroinštalacij obsega 260 ur. Od tega je treba na začetku usvojiti 50 ur teorije, potem pa udeležence programa čaka še 90 ur prakse v delavnici v sklopu šole in nato tudi 120 ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.

V januarju 2014 so začeli usposabljati prvo skupino, v kateri je 25 brezposelnih oseb, prijavljenih na Območnih službah Ptuj in Maribor. Udeležencem usposabljanja Zavod RS za zaposlovanje krije strošek programa, hkrati pa so udeleženci upravičeni še do dodatka za prevoz in dodatka za aktivnost. Teoretični in praktični del programa v šoli so vsi udeleženci zaključili uspešno.

Trenutno poteka praktično usposabljanje pri različnih delodajalcih na ptujskem in mariborskem območju, ki so si jih udeleženci lahko izbrali sami ali s pomočjo izvajalca usposabljanja Šolskega centra Ptuj.

Udeleženci, ki bodo uspešno končali navedeno usposabljanje, bodo imeli večje možnosti za zaposlitev. Če pa kljub novopridobljenemu znanju ne bodo takoj našli dela, bodo lahko svoje znanje nadgradili z usposabljanjem v bolj specializiranih programih: Izvajalec hišnih inštalacij, Izvajalec pametnih inštalacij in Vzdrževalec fotovoltaičnih sistemov, ki so prav tako nastali v sodelovanju med zavodom za zaposlovanje in Šolskim centrom Ptuj, Elektro in računalniško šolo.

Sara Ivanuša Rižnar in Lili Kovačec, ZRZS, OS Ptuj.