Za sodelovanje v Zlati niti 2013 se je tokrat odločila tudi šentjernejska gazela L-tek Elektronika, ki jo vodi Radko Luzar. Podjetje v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev sodeluje drugič in v konkurenci 29 srednje velikih podjetij se je uvrstilo med najboljšo sedmerico. »Svojim sodelavcem vedno ponavljam, da je najpomembnejša ekipa in da s povprečno ekipo ne moremo zmagati na olimpijskih igrah. Ekipa mora biti vrhunska, ker je svetovna konkurenca vse hujša. Če nisi v samem vrhu, ni pravega posla. V poslovnem svetu je podobno kot v športu, najboljši dobi skoraj vsa naročila, če si malo slabši, ni kruha ali pa je ta trd,« na vprašanje, kako na sodelavce prenaša zmagovalno miselnost, odgovarja Luzar.

»Sodelovanje v Zlati niti nam je pomembno, saj so ocenjene vrednote, ki jih cenimo in so nam pomembne. Zavedamo se, da bomo z upoštevanjem teh vrednot lahko med seboj še bolje sodelovali in da bodo odnosi v podjetju prijetni. S tem pa je pogojeno tudi samo poslovanje podjetja, saj se zavedamo, da so le zdravi odnosi v podjetju osnova za uspeh. V Zlati niti sodelujemo drugič in res je zanimivo primerjati rezultate s prejšnjimi. Podatke bomo s pridom uporabili za analizo in poiskali svoje šibke točke ter poskrbeli za njihovo izboljšavo. Zavedamo se, da smo lahko še boljši in s skupnimi močmi lahko v podjetju to storimo,« poudarja Luzar.

V podjetju, ki deluje v srcu tamkajšnje industrijske cone, skrbijo za jasno in stalno komunikacijo. Imajo dnevne sestanke v proizvodnji, tedenske sestanke manjših skupin in mesečne sestanke, na katerih delijo informacije vsem zaposlenim skupaj. Mesečna srečanja imajo tudi Q-timi, ki iščejo izboljšave in skrbijo za visoko raven kakovosti izdelkov in procesov. »Strategije našega podjetja so: predanost, inovativnost, kakovost in prijazni odnosi. Vsekakor vlagamo največ truda v ljudi in znanje ter se zavedamo, da lahko z dobro ekipo veliko dosežemo, zato nas ni strah prihodnosti. Poleg tega smo usmerjeni na tuje trge, razvijamo inovativne izdelke, hkrati pa se zavedamo, da smo z dobro tehnološko opremo, kakovostjo in inovativnostjo lahko boljši od konkurence,« je prepričan Luzar.

Za inovativnost, motiviranost in samostojno delo zaposlenih poskrbijo že ob njihovi zaposlitvi. »Te vrednote pridejo že od začetka z vsakim zaposlenim in ker to tudi stalno razvijamo in krepimo v podjetju, je samoumevno, da vsak posameznik po svoje skrbi za to. Vsi se zavedamo, da le usposobljen in inovativen kader lahko uspe. Vsekakor je pomembno medsebojno sodelovanje, prenos znanja, pozitivno razmišljanje in pozitivna kritika nadrejenih.« In kako po njihovem mnenju s svojo dejavnostjo vplivajo na družbo? »Elektronika je pomemben del v družbi, saj je prisotna povsod, zato verjamemo, da lahko skupaj s strankami dosežemo nekatere spremembe. Verjamemo pa, da z zaposlovanjem mladih močno vplivamo na socialni razvoj družbe, kraja in okolice,« pravi Luzar. jpš