»Direktor mora biti tisti, ki zna zaznati priložnosti tam, kjer vsi drugi vidijo le ovire,« z iskricami v očeh pripoveduje Mirjam Kerpan Izak, direktorica podjetja List, ki že petič sodeluje v Dnevnikovem izboru najboljših zaposlovalcev Zlata nit. Ekipa Lista, ki je specializirano podjetje na področju zdravstvene informatike, šteje že 14 zaposlenih in tudi skozi najbolj turbulentne čase ostaja močna.

Sodelovanje v Zlati niti se jim zdi pomembno, ker bodo lahko na podlagi pridobljenih informacij vodilni v podjetju izboljšali medosebne odnose, bolj usmerjeno načrtovali obdobne/letne razgovore in poskrbeli, da bo njihovo delovno okolje še bolj stimulativno kot do zdaj.

»List je storitveno podjetje, naš glavni kapital so zaposleni. Delujemo v stresnem okolju, zato je za nas zelo pomembno, da ves čas obstaja tesna povezava med podjetjem in zaposlenimi. Zlata nit nam daje možnost, da kontinuirano preverjamo, ali smo na pravi poti in kje iskati priložnosti za izboljšave.« Ekipa se je lani z dvema sodelavcema kadrovsko okrepila in direktorica meni, da imajo zdaj pravo ekipo za izzive, ki so pred njimi.

V Listu veliko delajo za interno organiziranost ter optimizacijo procesov. Za »rutinske« naloge brez dodane vrednosti iščejo možnost avtomatizacije, da bi se lahko v večji meri posvetili razvojnim projektom oziroma aktivnostim, ki so njihova konkurenčna prednost. »Vsi zaposleni v Listu se zavedamo, da delujemo na področju, kjer so spremembe stalnica. Če ne bomo sledili vsebinskim in tehnološkim novostim, nas bo konkurenca prehitela, zato na tedenskih in mesečnih kolegijih (kjer smo navzoči vsi zaposleni) izmenjujemo informacije. Zelo pomembno se mi zdi, da ne gre za enosmerni pretok informacij in so zaposleni tisti, ki večkrat opozarjajo na potrebne spremembe,« pojasnjuje pomen jasne in stalne komunikacije direktorica.

Po njenem mnenju mora biti prav direktor tisti, ki zna zaznati priložnosti tam, kjer vsi drugi vidijo le ovire. »Včasih je treba vztrajati pri projektih, ki se na začetku zdijo nesmiselni in neizvedljivi, vendar jih lahko ob pravem času uspešno izpeljemo. Seveda moraš poznati okolje, v katerem deluješ, vendar če nikoli ničesar novega ne poskusiš, ne moreš napredovati. V Listu se trudimo, da smo vodje prvi med enakimi, vendar pa je vsekakor pomembno, da je vodja oseba, ki odseva neko zaupanje, spoštovanje. Ljudje, s katerimi delaš – zaposleni, poslovni partnerji in drugi – morajo imeti občutek, da ti lahko sledijo, da se na tvoje odločitve lahko zanesejo in da boš vedno tam, ko te potrebujejo.« Podjetje počasi, a vztrajno raste. »Malo nas je, zato vsak zaposleni šteje. Kot sem že lani izpostavila, vsak predstavlja en kamenček v mozaiku in vsi se zavedajo pomembnosti svoje vloge. Pri razvoju se naslanjamo na agilni pristop, zato so inovativnost, samostojnost in prenos znanja del našega vsakodnevnega procesa, ne pa nekaj, kar bi morali posebej spodbujati.« Ker veliko delajo z javnim sektorjem, nimajo dosti možnosti za rast prihodkov, zato ves čas iščejo možnosti, kako znižati stroške, »kar pa seveda ni lahko, saj kar 80 odstotkov stroškov predstavljajo plače in drugi stroški dela. Ker so zaposleni naše bogastvo, plače in nagrade ne sodijo v sklop, kjer bi stroške nižali. Žal država skrbi, da so finančne stimulacije prava nočna mora, saj so neto prejemki ob izplačilu nagrad sramotno nizki v primerjavi z nastalimi stroški.« jpš