Med 57 prijavljenimi projekti je bilo za sofinanciranje izbranih le šest. Na seznamu, ki ga je 17. decembra lani objavilo ministrstvo, je bil med izbranimi tudi projekt mariborski grad. Zbral je 85 od možnih 100 točk in se uvrstil na 3. mesto. Šest dni kasneje pa so v kabinetu župana Andreja Fištravca doživeli hladen tuš.

Pri izbranem projektu sodeloval Grilc

Ministrstvo za kulturo je namreč poslalo sklep, iz katerega izhaja, da Maribor ne bo prejel obetanega denarja iz evropskih skladov, ker da je projekt zbral le 75 točk. Med izbranimi projekti se je med drugim znašla naložba v ljubljanski grad. S tem v zvezi so na mariborski občini nemudoma opozorili na okoliščino, da je v pripravi izbranega projekta Muzej lutk nekoč sodeloval minister Uroš Grilc, ko je še bil vodja občinskega kulturnega urada.

Na ministrstvu so spremenjen izbor projektov utemeljili s tem, da je minister ob prejemu prvotnega seznama ugotovil, da komisija ni pravilno ocenila prijavljenih projektov. Zato je zahteval ponovni pregled in ovrednotenje vlog. Na ministrstvu so obenem ostro zavrnili kakršne koli povezave ministra z njegovim delom v Mestni občini Ljubljana.

V mariborskem županstvu so v prepričanju, da je minister kršil zakonodajo, ko je posegel v prvotno odločitev komisije, sprožili upravni spor. Ta se je zdaj iztekel pritožniku v prid. Sodišče je ugodilo tožbi in vrnilo postopek ministrstvu za kulturo v ponovno odločanje.

»Iz obrazložitve sodbe je razvidno, da je ministrstvo pri pripravi sklepa kršilo pravila upravnega postopka, prav tako pa je bila storjena kršitev postopka, ker ocenjevanje, ki je bilo podlaga za izdajo izpodbijanega sklepa, ni potekalo po postopku, predvidenem z javnim razpisom,« so včeraj sporočili iz županovega kabineta.

Zaradi zamud ob evropska sredstva

Na občini kakopak pričakujejo, da bo v ponovnem izbornem postopku izbran mariborski projekt in bodo zanj pridobili sofinanciranje v višini treh milijonov evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, kot je v prvotnem točkovanju odločila strokovna komisija.

Dokončanje prenove mariborskega gradu zamuja od leta 2009, ko sta bili sklenjeni prva in druga faza prenove. Občina je konec leta 2011 že imela od države zagotovljenih 3,4 milijona evropskih evrov za tretjo fazo, vendar ni znala pravočasno izpeljati razpisov za izbor izvajalca gradbenih del in je zamudila vse pogodbene roke. Ministrstvo je oktobra 2012 odstopilo od sofinancerske pogodbe in vrnilo zagotovljeni evropski denar v državni proračun.