Ker je poročilo za župana in občinsko upravo precej obremenjujoče, povrhu vsega pa je v javnost prišlo, preden so ga uspeli obravnavati na eni od občinskih sej, na Muti že nekaj dni vre. Tudi med občani, ki se zavedajo, da se jih vse skupaj še kako tiče, saj bodo najverjetneje vse anomalije in predimenzionirano zastavljeni projekt plačali iz lastnega žepa. Komisija je namreč odkrito namignila, da obstaja sum, da so bili razpisi prirejeni, da se je določena dokumentacija urejala šele, ko je bilo zbiranje ponudb že zaključeno, vpletenim pa očitajo še druge kršitve.

Sejo bi zaprli za javnost

Neuradno smo izvedeli, da naj bi se svetniki že pripravljali na izredno sejo, na korespondenčni pa celo že izglasovali, da bo ta zaprta za javnost, kar pa je povsem v nasprotju s četrtim členom poslovnika o javnem delu občinskega sveta in delovnih teles. Javnost lahko izključijo le v primeru varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo tajne in podatke zaupne narave. Ker pa gre v tem primeru za projekt, podprt pretežno z evropskim denarjem, nimajo česa skrivati, poročilo pa že tako ali tako odmeva v javnosti. A župan Kralj za zdaj o sklicu izredne seje, kot nam je zatrdil, sploh ne razmišlja. »Za to ni nobenega razloga, seveda pa se za to lahko odloči občinski svet,« je dejal, ko smo ga pobarali, ali drži, da bodo ugotovitve komisije obravnavali za zaprtimi vrati. Poročila komisije pa za zdaj ne želi komentirati. »Dogovorili smo se, da bomo počakali na odzivno poročilo,« je zatrdil.

Že obsojeni župan slab gospodar?

A iz poročila je mogoče razbrati, da so tako župan kot občinska uprava delali precej po svoje. Župan naj bi prekoračil pooblastila, ker je brez vednosti svetnikov z dobrih pet vrednost javnega naročila povečal na 7,7 milijona evrov, s čimer je prišlo tudi do oškodovanja občinskega proračuna. »Župan in občinska uprava se pri pripravi in izvedbi projekta niso obnašali kot dober gospodar, občini Muta pa povzročili materialno in moralno škodo,« so med drugim izpostavili člani komisije. Mnogi se tudi čudijo, da župan s komisijo ni tvorno sodeloval, saj je bil pred poldrugim letom zaradi goljufije in ponarejanja listin že obsojen na pogojno zaporno kazen. Kot je takrat ugotovilo sodišče, je izdal dva računa za še neopravljena dela, na državno agencijo za regionalni razvoj pa naslovil zahtevek za sofinanciranje projekta komunalne infrastrukture poslovne cone Gortina Muta. mm