Sprožil izvršbo proti podjetju, ki ga vodi

A se jim je ob pomoči obeh občin uspelo dogovoriti, podjetje pa so nato z manjšimi vložki dokapitalizirali tudi lokalni podjetniki, gostinci, društva. Zdaj pa je prišlo na dan poročilo o pregledu poslovanja podjetja, ki ga vodi Pavle Logar, ki je tudi eden od vlagateljev in, kot vse kaže, nastopa tudi v vlogi enega največjih partnerjev podjetja. STC Stari vrh je namreč v zadnjih letih, odkar podjetje vodi Logar, samostojnemu podjetniku Pavletu Logarju nakazal precejšnje vsote denarja, skupna številka se bliža 250.000 evrom. Poleg honorarja za opravljanje poslovodenja (58.000 evrov) gre še za najemnine za hladilni sistem in teptalni stroj pa za plačilo »izposojenih« delavcev, ki jih je Pavle Logar s.p. posodil podjetju STC Stari vrh, in materialne stroške. Po naših podatkih naj bi Pavle Logar s.p. za enega od računov, ki jih je izstavil podjetju STC Stari vrh (kjer je direktor!) in ki še ni bil plačan, začel celo postopek izvršbe.

Dva od nadzornikov (Matej Demšar in Boris Bogataj) sta opozorila še na druge sporne posle, ko naj bi šlo za tudi do nekajkrat previsoke zneske za opravljene storitve in tako posledično za oškodovanje podjetja. Nadzorniki so pridobili tudi pravno mnenje glede sponzorskih pogodb in najema snežnih topov od Smučarskega kluba Alpetour, ki je precej obremenjujoče, saj je odvetnik Tomaž Pisk opozoril na nepravilnosti in ekonomsko neupravičenost. Matej Demšar je želel to poročilo uvrstiti tudi na dnevni red nedavne skupščine podjetja, a ga lastniki niso upoštevali.

Logar: Za vse storitve obstajajo računi!

Ob tem je treba poudariti še, da je Pavle Logar že julija lani odstopil z mesta direktorja, tri mesece je bilo podjetje brez direktorja, potem pa je Logar pristal, da sprejme mesto direktorja nazaj. Očitke Logar v celoti zavrača in opozarja, da gre za zlonamerno predstavljene zadeve, ki so izvzete iz konteksta. »Z drsališčem smo, ko sem prevzel vodenje smučišča, želeli izboljšati ponudbo in javno podobo. Ker takrat podjetje ni imelo nič denarja, sem vse potrebno nabavil sam in potem zaračunal najemnino za žirafe in hladilno napravo. Za drsališče, ki sem ga zdaj odpeljal, pa nisem dobil ničesar. Glede posojanja mojih delavcev smučišču sem bil opozorjen, da tega ne bi smel početi, in bomo tako prakso prekinili. Je pa res, da gre za ljudi, ki edini znajo upravljati teptalne stroje, žičnice in podobno. Tudi druge domnevno sporne stvari smo že razrešili. Za vodenje smučišča dobivam 1200 evrov honorarja, del gre za davke, del vračam v obliki dokapitalizacije, ostane mi le okoli pet tisoč evrov na leto. Za dela vseh obrtnikov obstajajo računi. Eden od njih je takrat, ko je bilo treba rešiti sezono, pomagal z lastnim denarjem in materialom. Tudi teptalni stroj sem kupil z lastnim denarjem in letos, ko je tak čuden sneg, nam še kako prav pride. Že drži, da je STC Stari vrh doslej meni plačal 250.000 evrov, a dolga je še več, in zato sem tudi sprožil izvršbo. Glede sponzorskih in drugih pogodb pa lahko rečem, da so veljale že prej in da jih bomo, če bo treba, tudi popravili,« je razložil Logar.

Obeta se revizija

Pavle Logar pri županu občine Gorenja vas - Poljane Milanu Čadežu še vedno uživa zaupanje. »Nikakor ne moremo govoriti, da gre za izčrpavanje podjetja. Nadzorni svet in skupščina sta potrdila poročilo o poslovanju za leto 2012. Seveda smo bili pozorni na določene nepravilnosti, sploh glede sklepanja pogodb, kjer je bil Logar podpisnik na obeh straneh in je tako nastopal v dveh vlogah. A so te napake že odpravljene, kot se je pokazalo na zadnji skupščini, pa Logar uživa zaupanje vseh družbenikov, ki so izrazili tudi pripravljenost na novo dokapitalizacijo. Sicer se pa moramo zavedati, da je leta 2010 Logar zastavil svoje premoženje, da je rešil takratno smučarsko sezono,« je spomnil Milan Čadež.

Župan Škofje Loke Miha Ješe pa je napovedal revizijo poslovanja podjetja STC Stari vrh. »Poročilo o pregledu pogodb, listin in poslovanja smo na občinski upravi pregledali. Uvrstili ga bomo tudi na dnevni red naslednje seje občinskega sveta. Od nadzornega sveta smučišča smo enkrat že zahtevali zunanjo revizijo poslovanja, a so to takrat zavrnili. Pričakujem, da bo revizijo zdaj zahteval tudi naš občinski svet in da bo tudi izpeljana,« je napovedal Ješe.