Kateri so glavni razlogi za takšno rast oziroma premagovanje drugih delniških naložb? V prvi meri lahko izpostavimo razloge, ki so dolgoročne narave ter se izkazujejo predvsem v demografskih trendih. V razvitih državah, ki še vedno predstavljajo daleč največji farmacevtski trg, se prebivalstvo stara, s čimer se povečujejo potrebe po izdatkih za zdravstveno varstvo. Vse bolj pomemben dejavnik postajajo trgi v razvoju, kjer se povečujejo kupna moč prebivalstva in s tem izdatki za zdravstvo in kamor so se že v preteklih letih usmerila praktično vsa največja podjetja iz sektorja. Na pozitivne dolgoročne obete vpliva tudi konsolidacija podjetij v sektorju, s pomočjo katere si največja podjetja skušajo razširiti izdelčno paleto. Nadaljuje se tudi rast novih izdelkov, predvsem na področju bioloških zdravil, prav omenjeni podsektor pa je v zadnjem obdobju glavni dejavnik rasti celotnega sektorja.

Sektor kot celota sicer izkazuje vse nižjo rast obsega poslovanja, predvsem na račun izteka obdobja patentne zaščite nekaterih najbolj prodajanih zdravil v zadnjem desetletju, vendar so podjetja izpad prihodkov precej uspešno nadomestila z novimi izdelki ali pa z ukrepi prestrukturiranja in racionalizacije poslovanja. Podjetja se vse bolj osredotočajo na svojo osnovno dejavnost, z odprodajo neključnih divizij pa zagotavljajo vire za vračilo dela kapitala delničarjem, ki se je v zadnjih dveh letih izrazito povečal. Podjetja tudi izplačujejo nadpovprečno velik del ustvarjenega letnega dobička, kar okoli 50 odstotkov na letni ravni, kar je manj le od podjetij iz sektorja javne oskrbe in telekomunikacij, ki tradicionalno izplačujejo visoke dividende.