Najvišja cena energetske izkaznice za večstanovanjske stavbe glede na uporabno površino stavbe pa je odvisna od števila stanovanj.

Za večstanovanjske stavbe z manj kot petimi stanovanji znaša cena za izdajo energetske izkaznice največ 0,99 evra na kvadratni meter, za stavbe s pet do osem stanovanji 0,89 evra na kvadratni meter, za tiste z devet do 12 stanovanji 0,79 evra na kvadratni meter, za stavbe s 13 do 20 stanovanji 0,69 evra na kvadratni meter, za tiste z 21 do 30 stanovanj 0,64 evra na kvadratni meter, za stavbe z 31 do 50 stanovanji pa 0,59 evra na kvadratni meter. Za bloke z več kot 51 stanovanji znaša najvišja cena energetske izkaznice 0,50 evra na kvadratni meter.

Pri sprejemanju energetskega zakona je bilo poglavje o energetskih izkaznicah medijsko zelo zanimivo, je po seji vlade pojasnil infrastrukturni minister Samo Omerzel, ki je dodal, da se je pojavilo kar nekaj manipulacij in neresnic.

Koncept izkaznice je povezan z energetsko politiko EU in Omerzel verjame, da je energetska učinkovitost zelo pomembna za državo. Poudaril je, da zaradi neučinkovite rabe energije Slovenci več kot tretjino energije pri ogrevanju spustimo v zrak, kar je neekonomično in negativno z okoljskega vidika.

Energetsko izkaznico imamo že od leta 2006, je ponovno poudaril Omerzel in dodal, da za stanovanja izkaznica ne bo stala 500 evrov, kot se je pojavilo v javnosti. Energetska izkaznica ni obvezna, potrebno jo je pridobiti le pri prodaji nepremičnine in ko dajejo lastniki nepremičnine v najem za več kot eno leto. Časa, da se to uredi, je pa še eno leto, je še dejal Omerzel.

Uredba določa tudi prispevek za izdajo energetske izkaznice, ki znaša za stavbe z uporabno površino do 220 kvadratnih metrov 1,5 evra, za tiste z uporabno površino nad 220 kvadratnih metrov pa dva evra. V večstanovanjskih stavbah se glede na število stanovanj giblje od enega do štirih evrov.

Na ceno energetske izkaznice vpliva velikost objekta, popolnost dokumentacije, raznolikost vgrajenih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja in konec koncev tudi višina potnih stroškov in zato cene ni mogoče določiti enotno.

V predpisano ceno izdaje energetske izkaznice niso vključeni potni stroški neodvisnih strokovnjakov in stroški zaradi nepopolne dokumentacije.