Usodna je bila prekinitev živinskega sejma

Da je obisk vse slabši, kaže tudi opuščanje gostinske dejavnosti, saj od štirih ponudnikov na sejmu ostaja le še eden. Niko Luzar, ki jo je opustil ob novem letu, pravi, da se je obisk v zadnjih nekaj letih zmanjšal na vsega 20 odstotkov nekdanjega, težave so imeli tudi z nenehnimi inšpekcijskimi pregledi. Pripoveduje, da so obiskovalci včasih ne sejmu lahko videli perutnino, konje, govedo, drobnico in drugo. »Kmetje so prihajali, ker jih je to zanimalo. Tukaj so se srečevali, kaj prodali, izmenjali izkušnje in se predvsem na ta dan v Šentjerneju dobili. Danes pa pravijo, da na sejmu ni več zanimivo. Nekateri krivijo krizo in zakone. Ampak imeli smo tri vojne in sejem ni zamrl,« poudarja Luzar. Prepričan je, da bi obiskovalce lahko spet pritegnili, če bi jim ponudili več kmetijskih vsebin, denimo orodje in mehanizacijo.

Dolgoletni turistični delavec in občinski svetnik Janez Selak opozarja, da ga je osiromašila predvsem prekinitev živinskega sejma, ki ga je pred leti prepovedala veterinarska inšpekcija, ker niso zadostovali zakonskim predpisom. »Da bi bil za obiskovalce sejem spet zanimiv, bo treba obuditi živinskega, na najboljših lokacijah dati prednost domači obrti in izboljšati tudi gostinsko ponudbo,« pravi in poudarja, da ponudba domače obrti zamira predvsem na račun kitajskih in nasploh azijskih izdelkov.

Časi so se spremenili

Ko so avgusta 2012 slovesno odprli nadstrešnico za živino in uredili drugo infrastrukturo, namenjeno trgovanju in razstavi živali, so mnogi v Šentjerneju pričakovali, da bodo sejemsko dejavnost obudili. A štiriletna prekinitev je bila, kot kaže, usodna, saj se tako razstavljalci kot obiskovalci ne vračajo.

Direktorica Ekološke družbe Šentjernej Majda Kavšek pojasnjuje, da se je v tem času kar precej spremenilo. »Malih hlevov, kjer je bilo po nekaj glav živine, je bistveno manj, kot jih je bilo nekoč. Zdaj se z rejo živine ukvarjajo velike kmetije, ki imajo neposredne dobavitelje in kupce živali. Nekaj je naredila tudi zakonodaja, ki zahteva pregled živali, urejeno dokumentacijo, plačane takse in drugo.« V prihodnje si bodo v tem javnem podjetju, ki upravlja sejem, prizadevali za dober obisk in raznoliko ponudbo, še pravi Kavškova. Denimo, nadaljevati želijo tematske dneve, razstave živali in sorodne prireditve. Le čas pa bo pokazal, ali bo to dovolj za ohranitev dolgoletne sejemske tradicije.