Pomembno je omeniti, da je tudi pri njej, kot pri vsaki terapiji, potrebna previdnost, tako pri lastnih razlogih zanjo kot pri izbiri izvajalca. Pri slednjem zato, ker je učenje te veščine, ki razen posameznikove zrelosti in pripravljenosti zahteva skrbno učenje s precej prakse, prepuščeno subjektivni presoji in poti. V zadnjem času se zvok tibetanske sklede pojavlja tudi kot dodatek k različnim terapijam oziroma masažam, kar utegne biti zaradi izvajalčevega neustreznega poznavanja uporabe in delovanja zvoka problematično. Na uho blagodejen in pomirjujoč zvok ima namreč precej globoko delovanje.

Vsaka kovina ima poseben zven

Sklede naj bi bile po tradiciji narejene iz zlitin običajno petih do sedmih kovin: bakra, železa, kositra, svinca, živega srebra, včasih tudi srebra in zlata. Starejši viri navajajo sestavo devetih kovin z dodanima nikljem in cinkom, vendar je sklede, ki bi vsebovale vse naštete kovine, praktično nemogoče najti. Vsaka kovina ima poseben zven harmoničnih tonov in nadtonov, ki skupaj – ob udarcu s posebno maleto ali z rahlim kroženjem ob zgornjem robu z leseno pripravo, imenovano pudža – proizvajajo izjemno zveneč, doneč in globoko sproščujoč zvok. Na njegovo kakovost vplivajo razmerje med različnimi kovinami, način izdelave sklede (ročno ali strojno) in seveda pravilen način izvajanja zvočne masaže. Sklede so različno velike, nekatere so zloščene, druge motne in brez leska. Običajno so zlate barve, včasih tudi črne, najpogosteje gladke, ponekod so na njih vidne sledi različnih ornamentov oziroma pisav. Vse sklede, ki jih je mogoče kupiti tudi pri nas, niso namenjene delu z zvokom, ampak se uporabljajo kot okras.

Vibracije trajajo tudi, ko zvok ni več slišen

Pri masaži prejemnik leži najprej na prednjem delu telesa, nato na zadnjem. Pomembno je, da se počuti udobno. Masaža se običajno izvaja z več skledami. Po začetnih postopnih udarcih z maleto na zgornji rob posameznih skled, s čimer se prejemnik sooči z njihovim zvokom, začne izvajalec ustvarjati zvočni ovoj, ki poteka od prejemnikovih stopal do glave. To počne na tak način, da po določenem zaporedju polaga sklede na telo in okrog njega ter nanje igra. Ob glavi je treba biti posebno previden, nanjo se skleda ne polaga, ker sta zvok in vibracija premočna. Zaporedje polaganja skled na telo in okrog njega je v osnovi sicer bolj ali manj podobno, vendar so čas, intenziteta trajanja zvoka in druge podrobnosti, vključno z odzivi prejemnika, pri vsaki masaži drugačni. Udarec na skledo povzroči, da zvok potuje v koncentričnih krogih v telo, kar prejemnik občuti kot dolgo trajajoče vibracije, ki se nadaljujejo tudi po tistem, ko zvok ni več slišen. V prvem delu masaže je priporočljivo, da je zvok nepretrgan, pozneje pa je vsak na novo porajani zvok redkejši, s tem pa globlji in dragocenejši. To so po navadi tudi najmočnejši trenutki zvočne masaže.

Kakovost zvoka in učinkovitost zvočne masaže sta razen sestave skled in pripravljenosti prejemnika odvisna predvsem od osebe, ki jo izvaja. Izvajalec je prevodnik, ki omogoča, da prejemnika s pomočjo zvoka pripelje do globoke sprostitve. Nemalokrat se zgodi, da prejemnik tone v globok spanec, ki lahko pri otrocih in starejših ljudeh traja tudi po več ur. Izvajalec naj bo čim bolj izpraznjen misli in čustev ter ob osredotočenosti na delo budno spremlja prejemnikove odzive. Izvajanje zvočne masaže je kljub navidezni lahkotnosti in meditativni izkušnji obeh udeležencev zahtevno dejanje, za katero sta potrebna učenje pod ustreznim nadzorom in daljša praksa.

Zvočna masaža v vodi

Za izvedbo zvočne masaže v vodi je potrebnih več ljudi. Izvaja se na mestu brez valov in s primerno temperaturo, pri tem pa se ves čas masaže, ki traja manj kot uro, preverja, ali prejemnika morda zebe. Slednji lebdi na vodni gladini, pri čemer ga podpirata dve osebi. Vsaj dve drugi osebi počasi potujeta čim tesneje okoli njega, vsaka s svojo skledo na vodni površini, in pazljivo udarjata nanjo. Pri glavi je ponovno potrebna posebna previdnost oziroma se odmakniti od nje, saj se zvok sliši in občuti intenzivneje kot na suhem. Še toliko bolj, kadar so prejemnikova ušesa pod vodno gladino. Ker je voda močnejši prevodnik zvoka kot zrak, so zvokovni in vibracijski učinki intenzivnejši. Zaradi izvedbene zahtevnosti se masaža v vodi običajno demonstrira zgolj kot zanimiv eksperiment. Intenziteto zvoka in vibracije v vodi je mogoče preveriti tudi v domači banji med kopanjem. V (pol)sedečem položaju bo pravilen udarec z maleto na za delo z zvokom namenjeno skledo, ki plava nad prsmi, imel za posledico močne, po zgornjem delu telesa razširjajoče se vibracije.

Previdnostni nasvet

Kljub blagodejnim učinkom zvočne masaže se ta odsvetuje ljudem z akutnim glavobolom, tudi depresivno razpoloženim ali z drugo duševno motnjo obremenjenim posameznikom, saj lahko tovrstna izkušnja njihovo stanje še poglobi.