Danes je potekala 69. seja nadzornega sveta Kapitalske družbe (Kad). Člani nadzornega sveta so se seznanili s postopkom prodaje naložbe PDP, v družbi Fotona. Obravnavali so tudi poročilo o delu Revizijske komisije nadzornega sveta Kad, za leto 2013 in sprejeli program dela Revizijske komisije nadzornega sveta za leto 2014.

Nadzorni svet se je prav tako seznanil z aktivnostmi, ki potekajo na Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) zaradi usklajevanja z določili ZPIZ-2 v zvezi s poklicnim upokojevanjem.