Čeprav so invalidske in humanitarne organizacije zaradi alarmantno visokega padca prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Loterije Slovenije dobile kar 15 odstotkov manj sredstev od prvotno obljubljenih, je njihova fundacija lani ustvarila 1,5-milijonski presežek prihodkov nad odhodki.

To je le eden od podatkov iz zaključnega računa za leto 2013, ki ga bo na današnji seji obravnaval in predvidoma sprejel svet fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Njegovi člani se bodo seznanili tudi z računovodskim poročilom o delovanju fundacije. Iz njega je razvidno, koliko denarja namenjajo za računovodske, odvetniške in druge storitve, zunanje strokovne sodelavce, sejnine in nagrade nadzornikov...

Davek in kriza znižala prihodke

Fundacija je prejela 15,5 milijona evrov sredstev Loterije Slovenije, kar je 26 odstotkov manj kot v letu 2012. Do tega je prišlo zaradi novega davka na loterijske srečke, zvišanja stopnje davka na dodatno vrednost in zmanjšanja kupne moči prebivalstva. Loterija jim je izpad vsaj deloma nadomestila z višjimi dividendami, tako da so skupni prihodki fundacije ob koncu leta znašali 20,85 milijona evrov. To je sicer 4,4 milijona evrov manj kot leta 2012. Pred rebalansom so sicer načrtovali dva milijona evrov višje prihodke.

Zaradi nepričakovanega manka so morali oktobra lani popraviti finančni načrt. Tako invalidskim kot humanitarnim organizacijam so odvzeli slabih 17 odstotkov sredstev, tako da so prvi po novem prejeli 12 milijonov evrov (leto prej 14,4 milijona evrov), drugi pa 6,5 milijona evrov (leto prej 7,4 milijona evrov). Zmanjšanje je šlo na račun naložb, teh po novem ni bilo več, ter v manjšem delu tudi programov in delovanja organizacij. FIHO je tako za dotacije namenil 18,5 milijona evrov namesto sprva predvidenih 22,2 milijona evrov.

Stroški višji od napovedanih

Za delovanje fundacije je medtem šlo 612.177 evrov. To je občutno manj kot leta 2012, ko so stroški znašali 662.400 evrov, a velja opozoriti, da so za lani napovedali 578.000 evrov stroškov. Do odstopanja navzgor je prišlo na domala vseh ravneh. Za operativne odhodke (administracija, čiščenje, elektrika...) je šlo 108.400 evrov, za strokovne službe (plače zaposlenih, računovodske storitve...) nekaj več kot 231.000 evrov, za prejemke in kritje stroškov poslovodstva, sejnine nadzornih organov in stroške zunanjih strokovnih sodelavcev pa okoli 24.000 evrov. Med stroški je tudi 2600 evrov vredna študija o slovenskih bankah, ki jo je vodstvo FIHO naročilo, da bi se lažje odločilo, v katero slovensko banko bi bilo varneje in donosneje naložiti sredstva.

Kljub zniževanju sredstev za invalidske in humanitarne organizacije ima namreč FIHO ogromna presežna sredstva. Konec lanskega leta je imel na računih pri bankah več kot milijon evrov denarnih sredstev. Dodatnih 3,77 milijona evrov je imel v obliki depozitov, ki so bili prej naloženi pri Abanki Vipi, danes pa pri Poštni banki Slovenije (PBS). Še približno 2,4 milijona evrov sta fundaciji dolgovali Loterija Slovenije in Športna loterija.

Za letos je po že sprejetem finančnem načrtu predvidena razdelitev 16,5 milijona evrov, torej še 11 odstotkov manj sredstev. Invalidske organizacije bi dobile 10,4 milijona evrov, humanitarne pa 5,6 milijona evrov.