Z vidika paroprepustnosti so najboljše popolnoma lesene hiše, sledijo objekti iz ytonga, pa opečne hiše s korektno zgrajenimi stenami (paroprepustni izolacijski sloj in omet), medtem ko je paroprepustnost sten montažnih hiš odvisna od sestave stene, podobno pa velja tudi za paroprepustnost streh. Bistvo stene, ki diha, je, da para pri prehajanju skozi steno nikjer ne zastane. Kar z drugimi besedami pomeni, da v steni nimamo vgrajene parne zapore, ampak vedno uporabimo le parno oviro. Gradbinci so pogosto prisiljeni uporabiti parno zaporo na objektih, ki imajo zunanji sloj zelo slabo paroprepusten, kot je na primer les, steklo, kovina ... Ampak tudi pri takih zunanjih slojih lahko zgradimo steno, ki diha. Bistveno pri zgradbi stene in paroprepustnosti je namreč, da so sloji v zaporedju od znotraj navzven vse bolj paroprepustni, da ne bi v nekem sloju prišlo do zastajanja vlage in kondenziranja.

Prezračevana fasada

Objekt z zunanjo paroneprepustno ali slabo prepustno steno je treba zgraditi tako, da diha. Pa naj gre za zunanjo leseno steno, kamnito, stekleno ali celo kovinsko. Princip je preprost, uporabljajo pa ga številni sodobni graditelji in arhitekti. V bistvu gre za sistem prepihovane (ali prezračevane) fasade. Sistem uporabljajo tako pri Trimovih objektih kot pri lesenih fasadah Riko hiš in tudi steklenih fasadah, morali pa bi ga praktično pri vseh zgradbah, pri katerih je fasadni sloj slabše paroprehoden kot notranji sloji. Tudi pri brunaricah ali lesenih hišah, ki imajo notranjo izolacijo.

Sistem je enostaven. Od znotraj navzven si sledijo naslednji sloji: mavčnokartonska plošča, parna ovira, izolacija in vmes kovinski nosilci mavčnokartonskih plošč ter paroprepustna folija, kot se sicer uporablja na strehah kot sekundarna kritina, sledi zračni kanal, ki naj ima odprtine spodaj in zgoraj, da dosežemo stalno prezračevanje. Če bi bila parna ovira nameščena neposredno na slabše prepusten material (kovina, les, steklo), bi prišlo do kondenza, zato se investitorji, ki obvladajo fiziko, odločijo za zračni kanal. Tako lahko katerokoli fasado in objekt zgradite v sistemu difuzijsko odrtih sten, podobno pa velja tudi za strehe ...