Lani so bile iz prodaje umaknjene 100-vatne sijalke z žarilno nitko, postopoma pa bo prepovedana uporaba tudi drugih, manj močnih sijalk z žarilno nitko. Ta vrsta sijalk velja za najmanj učinkovit način proizvajanja svetlobe, hkrati pa ustvarja velike količine emisij ogljikovega dioksida. Ta ukrep je pomemben korak EU za zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida in energetske odvisnosti, ki pa hkrati tudi niža stroške elektrike v evropskih gospodinjstvih. Odločitev o opustitvi žarnic z žarilno nitko je EU sprejela leta 2009, in sicer s tako imenovano direktovo ekodizajn.

EU si prizadeva za čim širšo uporabo energetsko varčnih sijalk, vendar bi si hkrati morala prizadevati tudi za zmanjšanje vsebnosti strupenih in elektromagnetnih sevanj v le-teh. Izboljšati in uskladiti je treba tudi ustrezno pakiranje ijalk, da bo potrošnik natančno vedel, kako izbrati primeren izdelek ter kako ga uporabljati do izteka življenjske dobe. Obveščen mora biti tudi o tem, kaj narediti s sijalko po izteku življenjske dobe, ali ko se sijalka razbije.