Omenjeno ozemlje je podjetje Eko Gradvest, ki ga vodi Marijan Fras, saniralo v tolikšni meri, da je danes lahko za zgled mnogim. Vsa zemeljska dela s potrebnim infrastrukturnim omrežjem so namreč v celoti opravili, še preden so se lotili gradnje objektov. Danes se jim to obrestuje, saj prvi stanovalci naselja že uživajo v svojih domovih, medtem ko se posamezne faze gradnje naselja še nadaljujejo. Toda v naselju ni več hrupne težke mehanizacije, ki bi vseljene motila. In močvirje je le še v spominih ...

To ni edina prednost tega naselja. Investitorji so se že ob načrtovanju namreč odločili za nadstandardne, ekološko in energetsko varčne objekte. Razmere na nepremičninskem in energetskem področju so jih lani prepričale, da svoje načrte nadgradijo po standardih, ki veljajo za nizkoenergetske objekte, po še vedno konkurenčnih cenah. Predvsem stavijo na kakovost gradnje, uporabljene naravne materiale in izkoriščanje obnovljivih virov energije. Pozabili niso niti na okolje – naravno in družbeno –, v katerem naselje raste.

O posameznih fazah gradnje in kakovosti uporabljenih naravnih materialov se vsi, ki jih to zanima, lahko prepričajo vsak dan – v naselju, zdaj še deloma tudi na gradbišču in tudi že v reprezentativnih opremljenih stanovanjih. Marijan Fras pri tem poudarja, da njihov namen ni le zgraditi naselje in se potem umakniti v »neznano«. Naselju želijo dati tudi življenje, povezano z naravo in običaji, ki jih ljudje že vrsto let v navezi s tem gojimo. Zato ostajajo tudi upravniki objektov v naselju, ki rešujejo vsakodnevne težave in skrbijo za urejeno bivanje. Z družabnimi dogodki pa želijo med seboj povezati tako bivajoče v naselju kot njihove bližnje sosede. In tokrat so ob dnevu odprtih vrat za obiskovalce izbrali posebej zanimivo domislico.

Za gradbince vemo, da je zima najprej dobrodošla (za počitek), če se predolgo vleče, pa velika nadloga. Že naši predniki so iskali načine, kako pregnati predolgo zimo. Od tod izročilo pustnih likov, ki jih v različnih izvedbah poznamo po vsej Sloveniji. Prav gotovo pa so najbolj prepričljivi koranti, ki so svoj lik ponesli že po vsem svetu. Času primerno je zato Marijan Fras v novonastajajoče naselje Moj novi dom v Komendi povabil prijatelje s Ptujskega polja – pustne like iz Markovcev, kjer je tudi sam rojen in kjer so se »rodili« tudi že po vsem svetu znani koranti. Številni obiskovalci so imeli kaj videti, saj so se člani Etnografskega društva Korant Markovci, ki jih vodi Marjan Bezjak, še posebej potrudili s prikazom, kaj posamezni pustni liki pomenijo, kaj prinašajo in kaj s svojimi norčijami in resnim delom prinašajo vsem, ki jih sprejmejo za svoje. Njihov namen je jasen: pregnati vse zle duhove, pregnati zimo in priklicati pomlad, vsem dobromislečim prinesti dobro letino in srečo v življenju ...

Spoštujmo njihovo poslanstvo in ohranjanje tradicije!