Zastekljena terasa je lahko zimski vrt, ki je po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrščen pod nezahtevne objekte. Temu je tako, če gre za enoetažen, pritličen, s steklom pokrit prostor, z bruto površino največ 30 kvadratnih metrov in višino najvišje točke največ 3,5 metra; merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

V navedenem primeru izda upravni organ gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta v skrajšanem ugotovitvenem postopku, vlogi pa ni treba prilagati projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Če pa terasa predstavlja pohodno površino nad obstoječim prostorom, se pravi, da gre za nadzidavo obstoječega objekta oziroma prostora, na primer garaže, gre tudi v takšnem primeru za manj zahteven objekt, za katerega se izda gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V obeh primerih pa je treba na pristojni občini preveriti, če je takšna gradnja skladna s prostorskim izvedbenim aktom.

Toplotna izolacija

Sodobni sistemi zasteklitve imajo različne načine odpiranja: kot balkonska vrata in okna s krilnim ter nagibnim odpiranjem, drsna panoramska okna in balkonska vrata, knjižna izvedba odpiranj in tako dalje. Drsna vrata in okna v poletnih mesecih povsem odprejo prostornino in so enostavna za čiščenje.

Zastekljena terasa naj ima dobro toplotno izolacijo. Kvalitetni so PVC-materiali, aluminijasti ali leseni profili in kombinacije aluminija ter lesa. Predlagamo tudi nagibno-drsni sistem, ki ambient toplotno izolira, vendar pa poruši njegov arhitektonski videz. Arhitekt naj vam pripravi najboljšo možno rešitev, ki bo zadostila obema kriterijema. Dobro zastekljena terasa lahko le poveča vrednost vašega stanovanja.