Zadnja leta velja za sejem Dom izjemno zanimanje razstavljalcev pa tudi obiskovalcev. Vsako leto ga namreč obišče več kot 50.000 ljudi. Lani je na sejmu na 18.000 kvadratnih metrih razstavnih površin razstavljalo 577 podjetij iz 30 držav, leto poprej se je na 17.000 kvadratnih metrih razstavnih površin predstavilo 555 podjetij iz 26 držav. Letos je sejem še večji kot prejšnja leta: zapolnil je vse obstoječe dvorane GR in še tri dodatne montažne dvorane, skupaj približno 20.000 kvadratnih metrov razstavnih površin, kar je največ doslej. Na njih se predstavlja 599 podjetij iz 30 držav.

Friderik Knez, vodja oddelka za gradbeno fiziko na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, je poudaril: »Sejem Dom odraža sodobne trende s področja graditeljstva, rabe energije, energetskih sistemov, hišne tehnike in bivanja nasploh. Ena od izrazitih komponent teh trendov je tudi okoljska ozaveščenost proizvajalcev, graditeljev in uporabnikov stavb. Gre za novopoudarjene smernice trajnostnega gradbeništva. Sam koncept trajnostne gradnje je po svoji vsebini že lep čas prisoten v gradbeništvu, le da je bil potisnjen v ozadje, v zadnjem času pa je s toliko večjo silo pridrl na plano, skupaj z zavestjo, da so prav stavbe in njihova oprema tisti ključni dejavnik, ko govorimo o trajnostnem okolju.«

Naš sogovornik Stane Kavčič, vodja letošnjega sejma Dom, dodaja še, da je trajnostno gradbeništvo več kot zgolj energetska učinkovitost v stavbah. »Gre namreč tudi za energetsko učinkovit proces same gradnje, uporabo materialov, ki imajo čim manjši prispevek k negativnim okoljskim kazalcem, skrb za reciklažo odpadkov in zmanjšanje vpliva na okolje z izkoriščanjem naravnih virov. Torej, najprej potrebo po energiji zmanjšamo, nato pa potrebno energijo pridobimo na trajnosten način, iz obnovljivih virov. Nenazadnje gre tudi za vpliv novih konceptov na družbo s širjenjem zavesti, da je na primer ugašanje luči tam, kjer niso potrebne, samoumevno, ali da je na primer pri novih stavbah ključnega pomena že faza umestitve stavbe v prostor. Gre za celovito spremembo dojemanja vpliva doma na okolje in s tem tudi na prihodnje generacije,« je pojasnil Kavčič. Če želimo uveljaviti ta načela, je dodal, potrebujemo za to tudi ustrezna orodja. Ta so raznovrstna, od analize do promocije. Eno takih orodij je gotovo tudi pričujoči sejem, ki je med drugim priložnost, da nas uporabnike stavb ponovno opozori, da vsak posameznik lahko prispeva in mora prispevati k spremembi. Ponujeni materiali, izdelki in rešitve, ki so razstavljeni na sejmu, so kamni v tlaku na poti k trajnostnemu okolju.

Poseben poudarek letošnjega sejma je torej na okoljsko ozaveščenem gradbeništvu. Veliko pozornost mu namenja tudi obsejemski program, ki je letos še bogatejši.

»V duhu trajnostnega gradbeništva podeljujemo letos prvič, skupaj z Združenjem lesne in pohištvene industrije pri GZS, nagrado zelena misija. Ime nagrade izhaja iz pogoste besede, ki se pojavlja v zvezi z varstvom okolja, to je besede emisija, kot na primer emisije izpušnih plinov. Če besedi emisija odvzamemo e, dobimo besedo, katere pomen govori o pozitivnem poslanstvu, nalogi. Dodali smo ji znak za neskončno, kar simbolizira trajnostno, in tako izdelali logotip za novo nagrado,« je še povedal Kavčič.