Gradbena pogodba je posebna vrsta podjemne pogodbe, s katero se izvajalec zavezuje, da bo po določenem načrtu v dogovorjenem roku zgradil določeno zgradbo na določenem zemljišču, oziroma da bo na takem zemljišču ali na že obstoječem objektu izvedel kakšna druga gradbena dela, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in ni nujno, da je sklenjena v obliki notarskega zapisa. Vam pa vsekakor priporočam, da vam jo pomagajo sestaviti ustrezni pravni strokovnjaki.

Vprašanje 2: Zanima nas, ali je priporočljivo, da se pri gradbeni pogodbi zaščitimo s členom, ki bi določal, da se cena za dela ne bo spremenila. Želimo se namreč zaščititi pred nepredvidljivimi izvajalci, ki pogosto neutemeljeno dvigujejo ceno za svoja dela. Ali je tak člen po zakonu sploh dopusten?

Odgovor: Taka klavzula je v gradbeni pogodbi dopustna in vam jo vsekakor priporočam. Vendar pa lahko, tudi če je bilo dogovorjeno, da se cena za dela ne bo spremenila, če bi se po sklenitvi pogodbe cene zvišale za elemente, na podlagi katerih je bila določena, izvajalec kljub taki klavzuli zahteva spremembo, če so se cene za elemente zvišale toliko, da bi morala biti cena za dela več kot deset odstotkov višja. Izvajalec je tudi v tem primeru omejen, saj lahko zahteva le razliko v ceni, ki presega deset odstotkov. Nikakor pa ni upravičen zahtevati spremembe cen, če so se te zvišale potem, ko je bil pri gradnji že v zamudi.

Mag. Boštjan J. Turk