Grelne naprave, akumulacijske peči, električne odeje in podobne električne naprave imejte v hiši pod nadzorom in jih ne puščajte v bližini hitro vnetljivih predmetov. Uporabljajte naprave, ki se avtomatsko izključijo, kot se denimo grelnik za vodo. Električne odeje uporabljajte le za ogrevanje postelj. Ves čas vključene bi lahko povzročile požar. Izogibajte se uporabi podaljškov in dvojnih vtičnic.

Pomivalni stroji, sušilci perila in hladilniki potrebujejo dobro prezračevanje, zato prezračevalnik ne sme biti zaprt. Na pralnih strojih redno čistite filtre.

Televizor vedno izključite in ga ne puščajte v stanju pripravljenosti. Če slika na zaslonu postane vodoravna črta, ga takoj izključite. Vtikač povlecite iz vtičnice, saj obstaja nevarnost implozije. Ne gasite prižganih naprav z vodo, temveč prav tako najprej izključite vtikač, saj lahko pride do električnega udara. Če se nam zažge hrana na štedilniku, izključite glavno varovalko.