Danes se za ponikanje vode najpogosteje uporabljajo kamnite ponikalnice ali pa preprosto navrtajo betonske cevi in vložijo v zemljo, kar je deloma uspešno – pri večjih nalivih take cevi ne poskrbijo za dovolj hitro ponikanje vode. Za izdelavo ponikalnice, grajene iz kamna, potrebujete trikrat večjo gradbeno jamo, kot znaša pričakovana količina vode, poleg tega se za prekrivanje največkrat uporablja filc, ki za ta namen tudi ni najprimernejši. Ne glede na to, ali imate vodo s strehe speljano v cisterno ali vodnjak, morate še vedno poskrbeti za ponikanje odvečne vode, kajti cisterna se bo prej ali slej napolnila.

Najenostavnejši za vgradnjo in tudi cenovno najugodnejši so ponikalni moduli (ali tuneli oziroma tudi jaški), ki rešujejo številne težave. Podobni so satju čebel, so pa precej večji in plastični. Lahko so povozni ali nepovozni in jih izdelujejo v obliki tunelov in kvadrov. Večji trgovski objekti v Sloveniji imajo ponikanje meteornih voda že urejeno, praviloma s ponikalnimi moduli. Velikost ponikalnice se izračuna s posebnim programom, odvisna pa je od kvadrature površin, s katerih se zajema voda, in sposobnosti ponikanja tal. Vse skupaj se potem preračuna na desetminutne najhujše nalive za posamezno območje. Potrebna sta tudi sifon in revizijska odprtina. Pred ponikalnico priporočamo filter na košaro, da ga je mogoče očistiti. Če ga nimate, se ponikalnica lahko napolni z listjem in se potem z leti zamaši. Tak filter je priporočljiv tudi pred manjšimi kamnitimi ponikalnicami za individualne hiše.

Prednost teh modulov je, da ponikanje poteka v vse tri smeri, medtem ko se ponikalnice iz cevi praviloma prehitro napolnijo, ker izvajalci navrtajo premajhne luknje. Ko plastični blok, ki je videti kot veliko plastično satje, vgradimo v zemljo, ga prekrijemo z geotekstilom in zasujemo. Danes nekateri ponikalnice še vedno prekrivajo s filcem, ki je za to manj primeren, ker se mu ob stisku z zemljino zmanjša prepustnost, medtem ko geotekstil tudi pod pritiski ohrani enako prepustnost.

Za individualne hiše v podjetju Armex priporočajo ponikalne tunele, za večje objekte pa ponikalne bloke.