Tako se kupci, ki so v zadnjem letu zaradi pričakovanj, da bodo cene stanovanj padle, z nakupom nepremičnine odlašali, vse resneje zanimajo za nakup stanovanja. To pa je tudi voda na mlin bankam, ki so po nekajmesečnem premoru ponovno oživile svojo ponudbo stanovanjskih kreditov.

Za tiste, ki se odločajo za nakup stanovanja ali druge nepremičnine, se začenja obdobje »taktiziranja« oziroma iskanja najprimernejšega trenutka za nakup stanovanja ali kakšne druge nepremičnine. Gre za ugibanje, kdaj bodo cene stanovanj dosegle dno – se je to že zgodilo ali se splača še počakati. Mnenja strokovnjakov so različna, vsekakor pa se na trgu že najde kakšna ugodna priložnost, ki je ne gre zamuditi. Seveda cena nepremičnine ni edini podatek pri odločanju, čeprav je zagotovo najpomembnejši. Če za nakup potrebujete kredit, je pomembno tudi, kakšni so kreditni pogoji na trgu. Banke sedaj, ko so obresti na medbančnem trgu na rekordno nizki ravni, večinoma ponujajo bistveno višje pribitke na Euribor kot pred časom. Zato si vzemite čas in izberite najkonkurenčnejšo ponudbo. To vam bo kasneje, ko bo Euribor ponovno porasel, prišlo zelo prav, saj se bodo mesečne anuitete pri odplačevanju kredita precej povišale. Zato pri načrtovanju družinskega proračuna v prihodnje tega ne gre pozabiti.

Ponudba kreditov v bankah se nekoliko razlikuje. Abanka ponuja stanovanjski in hipotekarni kredit. Stanovanjski je namenski in dokazati morate, da ste sredstva nakazali za namen reševanja stanovanjske problematike. Pribitek na obrestno mero je fiksen in za Euribor znaša od 2,55 do 3,85 o. t., odvisno od tega, kako dolgo boste kredit odplačevali in ali ste njihov komitent. Daljšo dobo odplačevanja izberete, višji je pribitek; ta je višji tudi za nekomitente. Ponujajo tudi hipotekarni kredit, zavarovan z nepremičnino, pri katerem so pribitki malenkost nižji (od 2,45 do 3,8 o. t.).

V Banki Celje pravijo, da imajo posebno akcijo stanovanjskih kreditov, ki traja do konca septembra letošnjega leta. Nominalne obrestne mere so znižali do 0,4 odstotne točke, pribitki k referenčnim obrestnim meram pa so nižji do 0,3 odstotne točke. Ponudba velja za komitente in nekomitente. Njihov stanovanjski kredit je namenski, za vgradnjo okolju prijaznih naprav v stanovanje oziroma hišo pa lahko koristite tudi njihov ekološki kredit.

Bank Koper ponuja stanovanjski kredit z možnostjo odplačevanja do 30 let. Pribitek na Euribor po njihovih obljubah znaša od 1,6 odstotka navzgor. Ves znesek kredita lahko dobite v gotovini. Če vzamete kredit z dobo odplačevanja nad 20 let, je treba za zavarovanje zastaviti nepremičnino.

Tudi Sparkasse ima posluh za ekološko gradnjo in ponuja tako imenovani zeleni kredit, namenjen predvsem gradnji pasivnih hiš. Efektivna obrestna mera znaša okoli 2,63 odstotka, če gre za kredit za 20 let in znesek 50.000 evrov. Da gre za gradnjo pasivne hiše, morate dokazati z ustrezno dokumentacijo. Nakup stanovanja ali hiše oziroma gradnjo hiše sicer financirajo s stanovanjskim kreditom, pri čemer ponujajo tudi možnost, da vam kredit izplačujejo postopoma skladno z napredkom gradnje, ko raste tudi vrednost nepremičnine. To pride prav predvsem tistim, ki želijo graditi svojo hišo, pa ob tem ne želijo ali ne morejo zastaviti kakšne druge nepremičnine. Tako lahko zastavijo kar hišo v gradnji, čemur prilagodijo tudi vrednost sklenjenega kredita.

Pri Volksbank v okviru reševanja stanovanjske problematike ponujajo kar nekaj rešitev. Ponujajo gotovinski kredit z zastavo nepremičnine, ki ga lahko odplačujete do 20 let, z denarjem pa lahko prosto razpolagate in vam ni treba predložiti predračunov. Med svoje prednosti štejejo tudi to, da pri rednih dohodkih kreditojemalca poleg plače in pokojnine upoštevajo tudi honorarje, najemnine in druge dokazljive prihodke, kar pomeni, da je znesek odobrenega kredita lahko višji. Izberete lahko tudi stanovanjski kredit, zavarovan pri zavarovalnici, ali stanovanjski kredit z zastavo nepremičnine. Prvega lahko odplačujete do 15 let, drugega do 30 let, pri obeh pa velja, da lahko do 30 odstotkov vrednosti kredita dobite v gotovini.

V Gorenjski banki pravijo, da lahko za ustvarjanje novega doma najamete kredit, zavarovan pri zavarovalnici, ki ga je treba odplačati najpozneje v 15 letih, če pa je stanovanjski kredit zavarovan z zastavo nepremičnine ali s poroštvom fizičnih oseb, je odplačilna doba lahko tudi 20 let. Komitentom banke, ki so mlajši od 45 let in najemajo kredit za gradnjo oziroma nakup stanovanjske hiše ali stanovanja, hkrati pa kredit zavarujejo z zastavo nepremičnine, omogočajo tudi 30-letno odplačilno dobo. Maksimalna višina kredita je izračunana tako, da mesečna anuiteta ob odobritvi kredita ne preseže 55 odstotkov plače ali pokojnine, pri kreditih, zavarovanih z zastavo nepremičnine, pa ne preseže 60 odstotkov plače ali pokojnine. Ob upoštevanju vseh odtegljajev, vključno z odtegljajem za na novo odobreni stanovanjski kredit, vam mora tako kot pri drugih bankah ostati najmanj znesek v višini minimalne neto plače, saj tako zahteva zakonodaja.

V Novi KBM imajo do konca marca posebno ponudbo stanovanjskih kreditov s pribitkom v višini 1,9 odstotka na 6-mesečni Euribor za višino kredita nad 20.000 evrov in dobo odplačevanja do 25 let. Na voljo pa je tudi stanovanjski kredit z odloženim plačilom, kar pomeni, da lahko odplačilo glavnice in obresti odložite za največ pol leta.

Tudi NLB ponuja stanovanjski kredit, ki ga lahko zavarujete z zastavo nepremičnine, s poroki, z zastavo denarnih sredstev, vrednostnih papirjev ali pri zavarovalnici. Kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, lahko odplačujete do 20 let, mlajši od 45 let pa do 30 let. Če gradite ali obnavljate, lahko kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine, dobite v celoti izplačan v gotovini.

V Probanki ponujajo kredit s fiksno ali variabilno obrestno mero. Slednja znaša 6-mesečni Euribor s pribitkom od 2,9 do 3,0 odstotka, odvisno od dobe odplačevanja kredita. V Raiffeisen banki tako imenovani nepremičninski kredit delijo na nenamenski stanovanjski kredit brez hipoteke in namenski stanovanjski kredit. Prvega lahko odplačujete do deset let, 30 odstotkov vrednosti kredita lahko dobite v gotovini, najvišja vrednost kredita pa je 35.000 evrov. Namenski kredit lahko odplačujete do 30 let in lahko znaša do 75 odstotkov vrednosti zastavljene nepremičnine. V SKB lahko tovrstni kredit doseže do 70 odstotkov vrednosti nepremičnine, ki ste jo zastavili, kredit pa je treba odplačati najpozneje v 25 letih. Ponujajo tudi možnost tako imenovanega družinskega kredita, ko za eno nepremičnino najame kredit več družinskih članov.

Tudi v Deželni banki ponujajo stanovanjski kredit, ki ga lahko odplačujete do 30 let, obrestne mere pa so ugodnejše za komitente. Podobne pogoje imajo tudi v Hypo Alpe Adria Bank in Unicredit Bank.