Posebnost letošnje Megre je usmeritev v energijsko varčno gradnjo, umno rabo energije, obnovljive vire energije in varovanje okolja. Teme bodo s teoretičnimi in praktičnimi nasveti dodatno osvetlili neodvisni strokovnjaki na vsakodnevnih brezplačnih svetovanjih za obiskovalce.

»Krizo v gradbeništvu gre razumeti v dveh smereh,« razmišlja direktor Pomurskega sejma Janez Erjavec. »To je priložnost za prestrukturiranje in nove ideje ter rešitve, za kakovostno gradnjo, trajnostni razvoj, umno rabo energije, varovanje okolja. V svetu je zlasti v kriznih časih močno poudarjen pomen gradnje nizkoenergijskih hiš, rabe obnovljivih virov energije in energetske bilance hiše. Po drugi strani je mogoče krizo in gradbeništvo povezati, saj velja, da je gradbeništvo motor gospodarstva. V zadnjih letih je bila neobičajno visoka konjunktura v gradbeništvu in logična posledica je streznitev, zmanjšal se je obseg gradbenih del, mnogi izvajalci na področju gradbeništva in nepremičninskega trga so se znašli v strahovitih težavah. Finančni trg se mora stabilizirati, saj so banke dajale tudi kredite, ki niso imeli pokritja pri kupcih. Zato je zdaj čas, da proizvajalci nagovorijo individualne graditelje k smotrni obnovi stavb, h gradnji minienergetskih hiš ali k pri nas še komaj poznanim plusenergijskim hišam.«

Ob številnih strokovnih posvetih o energiji, gradnji z naravnimi materiali in arhitekturi gline, o gradnji pasivnih in nizkoenergijskih hiš ter številnih drugih posvetih prinaša sejem pomembno novost: svetovanja, ki so jih na svojem razstavnem prostoru ponujali posamezni proizvajalci, so nadgradili z brezplačnimi svetovanji, kjer bodo neodvisni strokovnjaki svetovali o posameznih gradbenih ukrepih z različnimi materiali in metodami, o njihovih posledicah, cenah in možnih nepričakovanih dogodkih.

Med brezplačnimi energetskimi svetovanji za obiskovalce bodo taka o solarnem sistemu v stanovanjskih zgradbah. Strokovnjaki bodo govorili o toplotni zaščiti stavb s fasado, okni, streho. Zelo aktualna tema so toplotne črpalke, govorili pa bodo tudi o pogostih rešitvah ter tipičnih težavah, dilemah in rešitvah pri prezračevanju stavb, o rešitvah težav pri biomasi, o napakah in neprijetnih posledicah, kot sta vlaga in plesen, pri toplotni zaščiti stavb, o stavbnem pohištvu in z njim povezani energetski učinkovitosti ter bivalnem ugodju.

Med brezplačnimi svetovanji bodo tudi gradbena svetovanja o statiki, nasveti pri gradnji ravnih in poševnih streh, ureditvi teras, balkonov, fasad ter nasveti pri sanacijah starejših in novejših stavb.

Obiskovalci bodo lahko dobili številne uporabne informacije o praktičnih vidikih gradnje pasivne hiše, ničenergijske hiše in plusenergijske hiše. Pridobili bodo nova znanja o načrtovanju in izvedbi ogrevanja in tudi prezračevanja v stanovanjski hiši. Skupina izvedencev in mojstrov bo predstavila praktične izkušnje pri obnovi družinske hiše, izkušnje pri gradnji male fotovoltaične elektrarne, kako zagotoviti bivalno ugodje v stanovanjskih zgradbah in številne druge teme.

Razstavni program Megre ponuja vpogled v vsa področja gradbeništva, industrijo gradbenih materialov, gradbeno in komunalno mehanizacijo, opremo in orodja. Ob strokovnih posvetih in brezplačnih svetovanjih za obiskovalce bodo organizirali še tekmovanje osnovnošolcev v izdelavi mozaika in tekmovanje dijakov gradbenih šol v zidanju. Na sejmu se bodo zvrstili tudi praktični prikazi poklicev in obrti v gradbeništvu.