Spoštovana gospa, pripravila sem vam predlog za zasaditev. Ker je parcela majhna, bi bilo bolje, da drevo, ki bo metalo senco, posadite bliže parcelni meji. Ker je pas trate med mejo in hišo širok okoli 5 metrov, je že tako težko pozicionirati katerokoli drevo. Še majhna drevesa naredijo krošnjo, široko 4 metre ali več. Drevo, posajeno ob terasi, vam bo pozimi senčilo sobo, kar pa tudi ni zaželeno. Na majhnih parcelah moramo namreč še bolj natančno upoštevali letno spreminjanje kota vpadlih sončnih žarkov in pot sonca. Poleti, ko je vroče, moramo predvideti senco iz bolj severozahodne smeri, pozimi pa iz jugozahodne. Pozimi potrebujemo več svetlobe, poleti več sence, in tako se moramo z zasaditvijo natančno prilagajati. Poleg tega prva leta drevje ne bo dajalo dosti sence, zato je smiselno, da razmislite o začasnih rešitvah, na primer velikem senčniku, ovijalkah na pergoli in podobno. Na priloženi sliki je razvidna rešitev, vendar so vrisane samo večje rastline. Dopolnite jih lahko z gredo pod njimi, da boste površino lažje kosili.

Simona Klokočovnik