Vaše želje o izdelavi načrta za preureditev etaže v dve stanovanji so zagotovo prezahtevne za časopisno rubriko. Kljub temu sem vam po razmisleku narisala eno od variant predelave stanovanja.

Narisana idejna zasnova vsebuje vse želene prostore. Z nekaj gradbenimi posegi je mogoče urediti dve kopalnici, dve kuhinji, dve manjši dnevni sobi in seveda dve spalnici. Realizacija vseh zahtev glede števila prostorov je torej mogoča, vendar so prostori majhnih dimenzij. Verjetno bi z bolj drastičnim podiranjem sten in večjim gradbenim posegom pridobili udobnejše prostore.

Narisala sem vam idejno rešitev, upoštevajoč vaše želje. Odločitev pa je v vaših rokah.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.