Omejitve seveda obstajajo. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb je celo dodatno zaostril pogoje za izbiro ponudnika pri izvedbi različnih del. Upravnik je pri pridobivanju ene ali več ponudb dobaviteljev v celoti odgovoren za pravilno in smotrno izvedbo postopka ter preverjanje cene oziroma najugodnejše ponudbe.

Pri tem je zagotovljeno tudi sodelovanje lastnikov. Ko je treba za izvedbo posameznih del pridobiti več ponudb dobaviteljev ali izvajalcev, lahko ponudnike predlaga tudi nadzorni odbor, upravnik pa jih je dolžan pozvati k predložitvi ponudbe. Upravnik mora ponudbe pregledati in nadzornemu odboru ali predstavniku lastnikov predlagati najugodnejše. Te potem skupaj izbereta upravnik in nadzorni odbor.

Upravnik je torej pri izboru ponudnikov dolžan sodelovati z nadzornim odborom oziroma predstavnikom lastnikov. S tem naj bi bila zagotovljena večja transparentnost pri izboru ponudb.

Vprašanje 2: 

V našem stanovanjskem bloku smo precej zbegani zaradi nenehnih zakonskih sprememb na področju upravljanja stavbe. Zato nam, prosim, odgovorite, za katere ukrepe v hiši zdaj potrebujemo 100-odstotno soglasje vseh lastnikov. Ali je tako soglasje potrebno tudi za različne izboljšave v sami hiši (denimo za namestitev sončnih zbiralnikov)?

 

Za namestitev sončnih zbiralnikov vam ni treba pridobiti 100-odstotnega soglasja vseh lastnikov v stavbi. Takšno soglasje potrebujete pri sporazumu o določitvi ali spremembi solastniških deležev, spremembi razmerja med skupnimi in posameznimi deli, omejitvi rabe posameznih delov, omejitvi rabe skupnih delov (denimo pri prepovedi uporabe skupnih delov v druge namene), pri sporazumu o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deležev na posebnih skupnih delih, spremembi namembnosti posameznega stanovanja, vseh izboljšavah in gradbenih delih, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, in pri določitvi upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno.

 

Mag. Boštjan J. Turk