Kvaliteto vode zagotavljajo dobre vodovodne cevi v stanovanjskih zgradbah. Če so cevovodi dotrajani, je treba razmisliti o prenovi in zamenjavi le-teh. Posebno kritične so stare instalacije, izdelane iz materialov, kot so svinec, železo ali cink. Zamenjava je priporočljiva tudi pri kakovostnih bakrenih ceveh, saj lahko vsebujejo vodotopne snovi, posebno če voda v ceveh ni ph-nevtralna.

Neprimerna vodovodna napeljava lahko zmanjša kakovost pitne vode že v nekaj urah. Do onesnaženja lahko pride tudi, če voda dalj časa stoji v kovinskih ceveh. V takšnem primeru odprite pipo in pustite vodo teči tako dolgo, da se ohladi. Šele potem bo primerna za pitje ali kuhanje.

Kvaliteta vodovodov je ključnega pomena za naše zdravje, zato jih je treba redno preverjati in po potrebi tudi zamenjati. Sodobne cevi so izdelane iz visoko kvalitetne plastike, obdaja pa jih kovinski plašč. Tako bomo preprečili pojav korozije in onesnaženje vode.