Podjetje Bonpet Systems d.o.o. je pred približno desetimi leti v Trbovljah odprlo lastno proizvodnjo samodejnih gasilnih ampul po tehnologiji japonskega podjetja, s čimer so pridobili pravice za trženje po vsej Evropi, ZDA in Južni Ameriki. V desetih letih so postali prepoznavno podjetje, ki ponuja tako samodejne gasilne ampule in gasilno tekočino kot tudi celovite gasilne sisteme, primerne za večje in požarno bolj ogrožene površine, kot so obrtne delavnice, industrijske hale in poslovni prostori.

Nevpadljive gasilne naprave

Poglejmo si varnost v domači hiši, za primer pa vzemimo vžig olja ali krpe na štedilniku. Če boste ravnali razsodno, boste ogenj ustavili že tako, da boste goreče olje zakrili s pokrovko, tlečo krpo pa polili z vodo. Trezno ravnanje vas bo obvarovalo resnejše škode, vendar pa bi se zgodba odvila drugače, če ob vžigu ne bi bili prisotni. Ogenj bi opazili, ko bi se ta delno že razširil na kuhinjsko opremo, in v tej fazi je gašenje z gasilnim aparatom nujno. Težava gasilnih aparatov pa je njihova teža in pri delu z večjimi modeli je potrebna precejšnja moč, kar je lahko ovira za starejše osebe ali gospodinje. Samodejna gasilna ampula Bonpet je rešitev za mnoge požare na začetni stopnji, saj je namenjena prav takšni uporabi. V majhni, nevpadljivi stekleni ampuli je 600 ml gasilne tekočine, kar je dovolj za začetni požar na kuhalni plošči, električnih aparatih in podobnih napravah. Bistvenega pomena je njena namestitev, saj steklo ampule zaradi raztezanja tekočine poči, ko se ta približa temperaturi 85 oC. Primerno mesto za ampulo je zato neposredno ob potencialnem viru ognja – nad kuhalnikom, klimatsko napravo, ampule Bonpet pa se uporabljajo celo v motorjih vozil in plovil. Hrvaški pomorski zakon predpisuje uporabo gasilnega sredstva s posebnim certifikatom CRS, ki ga ima tudi ampula Bonpet, s čimer je enakovredna drugim gasilnim sredstvom.

Poznamo dva načina uporabe gasilne ampule Bonpet – prvi je samodejno gašenje, drugi pa, da ampulo vržemo neposredno v ogenj. Tako lahko ampulo, nameščeno nad kuhalno ploščo, v primeru vžiga na drugem koncu prostora z eno potezo odstranimo in preprosto vržemo v ogenj. Na tak »mobilen« način jih pogosto uporabljajo varnostniki na obhodih, saj pri sebi nosijo ampulo v zaščitni torbici, s katero lahko v trenutku pogasijo začetni požar, saj lahko tekanje do gasilnega aparata in nazaj vzame preveč dragocenega časa.

Gasilni sistemi z velikimi cilji

Vgrajeni gasilni sistemi, ki jih ponuja Bonpet Systems d.o.o., so zelo podobni sistemom za razprševanje z vodo, razlikujejo se zgolj v snovi za gašenje. Ker sistemi Bonpet uporabljajo gasilno tekočino in ne navadne vode, potrebujejo manj gasilnega sredstva, da zaustavijo požar, rezultat pa je manjša škoda, ki bi jo povzročilo samo gašenje. Zanimiva je tudi primerjava namena vgrajenih gasilnih sistemov na vodo in sistemov z gasilno tekočino. Namen slednjih je popolna pogasitev požara in ne zgolj omejitev ognja, ki naj olajša dostop gasilcem. Vgradni gasilni sistemi Bonpet delujejo popolnoma avtonomno, s prvenstveno nalogo, da pogasijo požar v celoti.

Princip delovanja vgrajenega gasilnega sistema se po načinu izvedbe uvršča na področje gašenja z razprševanjem gasila. Pri tem je treba poudariti, da se upošteva postavitev cevovodov in razmeščanje šob kot pri sistemu za razprševanje vode, razlika je samo v količini gasila. Razprševanje vode ima prvenstveno nalogo, da omogoči posredovanje gasilcev, zato je po normativu zahtevano razprševanje vode daljši čas. Razprševanje gasilne tekočine Bonpet pa ima v osnovi nalogo pogasiti požar; zaradi njene učinkovitosti zato zadošča bistveno krajši čas razprševanja tekočine (do 20 sekund).

Izdelki Bonpet za gašenje uporabljajo posebno gasilno tekočino, ki gasi po principu endotermične reakcije, saj se vročina ognja porablja za segrevanje in uparjevanje ter razpad gasilnega sredstva. Princip delovanja je še najbolj podoben plinskemu gašenju, vendar pa je poraba gasilne tekočine manjša, saj z njo ni treba zapolniti celotnega prostora. Gašenje s tekočino Bonpet je primerno za požare razreda A in B (požari trdnih in tekočih snovi), pri čemer je poraba ob gašenju s pršenjem 2 l/m² pri požaru razreda A in 5 l/m² pri požaru razreda B. Gasilna tekočina ne povzroča dodatne škode v pogašenem prostoru, njena uporaba pa ne zahteva evakuacije prostora, saj je neškodljiva za človeka in okolje.

V naši prilogi smo že večkrat opozarjali na preventivni pristop k požarni varnosti. Ustrezni gasilni aparati, pozorno nameščeni in postavljeni električni aparati ter redno servisiranje centralnih peči so osnove varnega doma. Med vsemi preventivnimi pristopi pa imajo gasilne ampule Bonpet posebno mesto, saj lahko naš dom ščitijo povsem samostojno ali pa jih po potrebi uporabimo ročno. Avtomatsko delovanje je hvaležna lastnost predvsem, kadar smo odsotni, ali ob uporabi v prostorih, v katerih se ne zadržujemo večino časa, kot so kurilnice in strojnice. Zaradi nevpadljivega videza, različnih barvnih izvedb in dostopne cene verjamemo, da ni razloga, da ne bi varnosti svojega doma in svoje osebne varnosti nadgradili še z rešitvami Bonpet.