To velja tudi za družbo Lafarge Cement, d.o.o., iz Trbovelj. A se že pripravljajo na nove čase, ki naj bi jih prinesli nov zagon gospodarske rasti in prijaznejši pomladanski dnevi, pa tudi nova tehnološka spoznanja v proizvodnji še vedno osnovnega gradbenega materiala, torej cementa.

Del največje cementne skupine

Trboveljčani so od leta 2002 del francoske cementne Skupine Lafarge, ki je največji proizvajalec cementa na svetu, saj so prisotni v 78 državah in zaposlujejo več kot 78.000 ljudi. Vstop v Skupino Lafarge jim je omogočil uvajanje tehnoloških in okoljskih standardov, ki veljajo na ravni celotne skupine. Kot del družine Lafarge je trboveljska cementarna tako dobila dostop do najnovejših spoznanj s področja izdelave cementa in postopkov ustvarjanja inovativnih in kakovostnejših izdelkov, ki zadovoljujejo potrebe in pričakovanja najzahtevnejših kupcev. Napredne tehnologije in izboljšave omogočajo tudi okolju bolj prijazno proizvodnjo in gradnjo, čemur v Skupini Lafarge posvečajo veliko pozornost po vsem svetu.

In če so včasih bili za začetek gradnje dovolj dobra volja, lopata, voda, pesek in seveda kakršen koli cement, če si ga le dobil, je danes povsem drugače. Proizvajalci so razvili posamezne vrste cementov, ki so z različnimi lastnostmi namenjeni posebnim zahtevam določenih vrst gradenj. Večinoma se cement uporablja za proizvodnjo betona, zato je treba razumeti, kako se posamezni tipi cementov obnašajo v betonu. V Trbovljah tako zdaj ponujajo trgu pet tipov cementa in zidarski cement.

Cementi in betoni

Njihov modri cement je najbolj uporabljan v gradbeništvu in pri individualni gradnji (za armirane in nearmirane betone, transportne betone in betonske izdelke). Rdeči je idealen za masivne betone, zaradi daljše obdelavnosti pa je primernejši za temperature nad 20 ºC. Zeleni je namenjen zahtevnejši gradnji, kjer se zahtevajo visoke začetne trdnosti (za armirane in nearmirane betone, za prednapete betone in betonske izdelke). Enako velja za črnega, ki se uporablja predvsem za zahtevne betonske elemente (nosilci mostov, viaduktov ipd.), in ob temperaturah, nižjih od 10 ºC. Sivega uporabljajo za gradnje, kjer se zahteva nizka toplota hidratacije. Primeren je za vse namene v gradbeništvu, kjer je priporočljiva uporaba cementov nižjega trdnostnega razreda. Naštete tipe cementov je mogoče dobiti v rinfuzi. V vrečah pa je poleg rdečega, modrega in črnega na voljo še zidarski cement, ki je fino mleto hidravlično vezivo za pripravo malte za zidanje in za izdelavo zunanjih in notranjih grobih in finih ometov. Priprava malte je hitra, enostavna in ekonomična.

Veliko dragocenih informacij in nasvetov za pravilno betoniranje so zbrali v knjižici nasvetov za pravilno betoniranje, ki je na voljo na prodajnih mestih njihovih izdelkov. Kupcem nudijo pomoč pri izbiri izdelkov, da lahko optimizirajo gradnjo objektov v zahtevani kakovosti. Strokovno svetovanje temelji na laboratorijskih testiranjih. S preiskavami materialov omogočajo izbiro prave vrste cementa za optimalno izvedbo dela glede na vrsto objekta in razpoložljivo strojno opremo. Cemente redno preizkušajo v betonskem laboratoriju, kjer z meritvami določijo stanje svežega betona (posed, razlez, prostorninska masa, vsebnost zraka). Na strjenem betonu se preverja nazivna tlačna trdnost, ki nam pokaže dejanski prirast trdnosti v času strjevanja.

Raziskovalni center Lafarge

Kot rečeno, je vse našteto omogočil trboveljski cementarni vstop v Skupino Lafarge, ki ima v Lyonu največji raziskovalni center na področju gradbenih materialov na svetu. Njihova dognanja omogočajo manjšo vsebnost vode v betonih, kar je pomembno tudi z ekološkega vidika. Betoni pa so ob tem lažji, odpornejši proti zunanjim vplivom in še trdnejši. Večja gostota in izboljšane mehanične lastnosti novih betonov ne olajšujejo dela samo gradbincem, temveč odpirajo nove možnosti tudi arhitekturi. Na nedavnem bienalnem sejmu Batimat v Parizu so predstavili nekaj svojih zadnjih inovacij.

Extensia. Betoni, ki se pripravljajo za industrijske tlake, so velik izziv za vsakega proizvajalca oziroma projektanta. Težava je predvsem v tem, da so v industrijskih objektih zaželeni neskrčljivi betoni (brez dilatacijskih reg, minimalno krčenje, krajši čas vezanja oz. zorenja). Extensia je projektirani beton, ki ga je razvilo podjetje Lafarge. Skrivnost je v nekoliko drugačni sestavi in pripravi klinkerja oziroma cementa. Njegova prednost je, da je sedaj mogoče brez večjih težav izdelati industrijski tlak s površino do 400 m2 in ni opaziti nobenih razpok oziroma ni treba izdelati dilatacijskih reg. Prednosti so tudi večja trdnost, manjša poraba agregatov in čas, saj se primerjalno z običajnimi betoni vgrajuje in strjuje hitreje.
Cronolia. Glavni cilj tega projekta je bil privarčevati čas in tako povečati produktivnost na gradbiščih. Betoni, ki se vgrajujejo v opaže na gradbiščih, so tako rekoč samozgoščevalni in jih praktično ni treba dodatno vibrirati. Pojavi pa se problem, da po 8 urah opaža ne smemo odstraniti, in tu je prednost Cronolie. S Cronolio lahko sedaj odstranimo opaže v pičlih 4 urah, dodatni bonus prinaša zmanjšanje stroškov (manj opažnih sistemov, večja produktivnost na gradbiščih).

Agilia je prvi samozgoščevalni in prvi samorazlivni beton na svetu. Prednosti takšnih betonov sta predvsem lažja in hitrejša gradnja ter večja produktivnost, saj teh betonov ni treba vibrirati, kar posledično vpliva na zdravje zaposlenih (nižji hrup). Takšni betoni so bistveno lepšega videza, gradnja je bistveno hitrejša, stroški pa so posledično nižji.

Ductal je visokokakovostni beton, ki lahko doseže od 6- do 8-krat večjo tlačno trdnost od običajnih betonov ter je 6-krat bolj fleksibilen. V praksi to pomeni, da so betoni lahko bistveno bolj vitki in zdržijo bistveno večje obremenitve kot običajni betoni, njihova življenjska doba, kar se tiče korozivnega okolja, pa je od 10- do 1000-krat daljša. Z uporabo Ductala zagotavljamo trajnost in nižji vpliv na okolje in emisije CO2.
Artevia ponuja široko paleto dekorativnih betonov za zunanjo uporabo, betoni so izredno obstojni in v različnih barvnih odtenkih. Ti betoni se enostavno vgrajujejo, tudi v zelo kompleksne elemente, strukture so lahko različne in so odvisne od vrste agregatov.

Thermedia je nova generacija betonov iz zelo lahkih agregatov, ki imajo za 40 odstotkov manjšo gostoto kot običajni agregati. Imajo za dve tretjini nižjo toplotno prevodnost od običajnih betonov, s tem da druge lastnosti ostanejo enake. Zato so primerni za gradnjo nizkoenergijskih objektov.