Problem odlaganja odpadkov je predvsem v onesnaževanju okolja s škodljivimi materiali, kot so na primer strupene kovine ali potisni plini. Prve onesnažujejo podtalnico, drugi so eden glavnih krivcev za segrevanje ozračja. Poleg tega je problematičen tudi izpust velike količine plinov, zlasti ogljikovega dioksida, v ozračje.

Vsak posameznik ali gospodinjstvo lahko reciklira materiale, ki so večinoma odpadna embalaža vsakodnevnih življenjskih potrebščin. Steklenice je najbolje vrniti kar v trgovine, kjer jih prevzamejo proizvajalci, ki s pomočjo reciklaže izdelujejo nove steklenice. Embalažo pa lahko uporabimo tudi kot energent. Ločeno zbirajmo tudi papir; vsak kilogram namreč pomeni kar štiri kilograme manj toplogrednih plinov.

Odpadne gume vrnimo proizvajalcu le-teh, saj s postopkom reciklaže iz njih lahko dobimo številne nove izdelke. Baterij in akumulatorjev ne mečimo v okolico, saj vsebujejo nevarne snovi. Zbirati jih je treba ločeno in odložiti v za to predvidene zabojnike.

Tudi kompostiranje organskih odpadkov je dobrodošlo. Ostanki zelenjave, sadja, kave, čaja sčasoma strohnijo v kvalitetno gnojilo. Tudi tako lahko zmanjšamo količino toplogrednih plinov.