Države članice unije bodo morale ustrezno prilagoditi svoje pravilnike o gradnji, da bo poraba energije novozgrajenih stavb blizu nič, in obenem spodbujati prenovo obstoječih zgradb v smeri večje energetske učinkovitosti. Nova zakonodaja določa minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti za nove in obstoječe stavbe, države članice pa bodo morale zagotoviti njihovo izvajanje tako, da bo stroškovno optimalno.

Po letu 2020 bodo morale vse novogradnje izpolnjevati visoke standarde glede varčevanja z energijo, ki bo morala biti večinoma proizvedena iz obnovljivih virov. Da bi spodbudili prehod, bodo morali biti državni organi za zgled in ta določila za svoje stavbe upoštevati že dve leti prej. Del stroškov za adaptacije se bo kril tudi iz sredstev EU.

Pri starih stavbah pa naj bi njihovo energetsko učinkovitost, kjer bo to izvedljivo, izboljšali ob rednih obnovah. Lastnike bodo spodbujali, naj pri tem namestijo 'inteligentne' merilnike porabe in zamenjajo toplovodne napeljave ali klimatske naprave z bolj učinkovitimi, kot so na primer toplotne črpalke. Kjer teh določil še ni, bodo postali obvezni tudi redni inšpekcijski pregledi grelcev in klimatskih naprav.