Akcija Modra stopinja je že osemnajsta po vrsti v nizu akcij, ki so jih skupaj s člani Mreže poslovno-družbene koristnosti izvedli v agenciji Informa Echo. Namen vseh akcij je ozaveščanje končnih porabnikov o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije (URE in OVE) ter povezovanje poslovnih iniciativ, ki omogočajo uvajanje URE in OVE. Akcija Modra stopinja se je začela 22. aprila, na svetovni dan Zemlje. Prva faza akcije, katere pokrovitelj je Holding Slovenske elektrarne, bo trajala do konca maja. Osredotočena bo na posredovanje uporabnih nasvetov o energetsko učinkovitem ogrevanju in hlajenju ter izobraževanje preko spletne nagradne igre Spoznaj obnovljive vire energije. Nasveti in nagradna igra so dostopni na prenovljenem portalu www.pozitivnaenergija.si, dostop pa je mogoč tudi preko www.hse-energija.si.

Sporočilo akcije Modra stopinja

Posebnost akcije Modra stopinja glede na predhodne je v tem, da pod skupnim sporočilom Modra stopinja ugodja povezuje več akcij, ki jih bodo omogočili različni investitorji. Univerzalno sporočilo celotne akcije, ki je na izviren način podano v sliki in besedi, nam sporoča, da je ustrezna temperatura ključnega pomena za obstoj življenja na Zemlji in za bivalno ugodje v naših domovih ter poslovnih prostorih. HSE je v svojem delu akcije sporočilo nadgradil tako, da poziva k modremu ravnanju s tem, da uporabljamo obnovljivo modro električno energijo, pridobljeno iz slovenskih rek. Slovenija ima namreč izjemno bogat vodni potencial, ki je idealen vir obnovljive energije.

Oglasi akcije Modra stopinja posredujejo uporabne nasvete, kako učinkovito ogrevati in hladiti svoj dom. Širši nabor nasvetov za učinkovito ravnanje pa si lahko preberete na spletnem portalu www.pozitivnaenergija.si pod rubriko DOBERnaSVET. Bistvo učinkovitega ravnanja z energijo je v tem, da za želeno bivalno ugodje zaradi potratnega ravnanja ne trošimo več energije, kot je dejansko potrebujemo. S tem zmanjšujemo škodljive vplive na okolje, obenem pa zmanjšamo tudi stroške za energijo.

Zabavna in poučna nagradna igra Spoznaj obnovljive vire energije nam v štirih korakih, ki vključujejo vprašanja o vodi, soncu, biomasi in vetru oziroma geotermalnih virih, predstavi potencial obnovljivih virov v Sloveniji in v svetu. Obnovljivi viri energije so ključni za trajnostni razvoj, saj omogočajo proizvodnjo potrebne energije brez emisij CO2 ali pa z neprimerljivo manjšimi izpusti, kot jih povzroča pridobivanje energije iz fosilnih virov. Zabavno izobraževanje pa nam lahko prinese tudi koristne nagrade, ki so jih prispevali člani mreže Sinergija: Gorenje, Merkur, Danfoss, Telekom Slovenija in HSE. Igro poleg omenjenih članov mreže podpirajo tudi drugi z objavo oglasnih pasic na svojih spletnih straneh in portalih.

Le skupaj lahko uresničimo vizijo

Lani so člani Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija, ki jih je že več kot 40, preko skupnih akcij spodbudili 40 odstotkov individualnih porabnikov v Sloveniji k razmišljanju o ukrepih učinkovite rabe energije, 37 odstotkov pa jih je dejansko začelo izvajati vsaj en ukrep. Ključ do uspeha pri uvajanju URE je v usklajevanju podjetniških, individualnih in družbenih interesov. Trenutno potekajo usklajevanja z aktivnejšimi člani mreže Sinergija (Mercator, Petrol, Eko sklad, TE-TOL) ter drugimi podjetji (proizvajalci in trgovci toplotnih črpalk, klima naprav in solarnih celic), da bi po zaključku prve faze prevzeli pobudo in svoja prizadevanja v smeri URE in OVE nadaljevali v duhu akcije Modra stopinja. S tem se bo povečal učinek ozaveščanja, udeleženci v akciji pa bodo z manjšimi stroški povečali učinke svojih promocijskih aktivnosti, ki so povezane z uvajanjem URE in OVE.