Poudarili smo torej že pomen ustrezne izolacije temeljev, oboda stavbe in ostrešja. Vse skupaj pa ne more opraviti svojega poslanstva, če objekt ni primerno in pravilno pokrit. To zaščito opravlja strešna kritina. Na trgu je že kar nekaj kakovostnih materialov, toda tokrat vam predstavljamo »posebneža« med njimi. To je jeklena eko strešna kritina s peščenim posipom iz naravnega materiala, ki jo uporabljajo pri gradnji prvega nizkoenergijskega naselja Moj novi dom, ki ga gradi Eko Gradvest v Komendi. Njihov dobavitelj materialov je podjetje Mix, d.o.o.

Gre za strešno kritino evertile, ki si jo je mogoče tudi ogledati na že zgrajenih objektih. V ponudbi imajo še model evertile coppo v mediteranskem stilu po vzorcu strešnega korca in evertech, ki je brez mineralnega posipa in je primeren za posebna področja, kjer je zaradi morebitne prevelike teže snega zaželeno, da ta zdrsi s strehe.

Prednost navedenih treh tipov strešnikov je v nizki teži. Ta je le 6,4 kilograma na kvadratni meter. To je seveda še posebej primerno za šibkeje dimenzionirane strešne konstrukcije in za področja, kjer statika objekta ne dopušča prevelikih obremenitev. Pri zaščiti pred vremenskimi vplivi (dež, sneg, toča, veter in tudi sonce) odigra pomembno vlogo prav peščeni posip iz naravnega granulata, ki so mu v postopku penetriranja dodane tudi različne barve. To storijo v fazi segrevanja pri 1000 stopinjah Celzija in tako dobijo želene različne barvne odtenke ter predvsem zaščito strešnikov, za katero jamčijo kar 50 let! Ta naravni posip omogoča lomljenje sončnih žarkov in njihov odboj, razbija dežne kaplje, kar duši zvok ob udarcih kapelj na kritino, in hkrati prispeva k ustvarjanju negativnih ionov v ozračju, kar je podobno učinku rečnih slapov. Brezbarvni zaključni akrilni nanos je hkrati tudi UV-filter, algicid in fungicid, kar preprečuje poškodbe in zaraščanje kritine. Vse našteto pa seveda prispeva po naravni poti k boljšemu počutju, kar je še kako pomembno za bivanje v takem naselju, ki je že v načrtih zasnovano za sobivanje z naravo.

Ob poudarjanju pomena peščenega posipa iz naravnih granulatov je treba omeniti še to, da posebni snegolovi, ki jih sicer poznamo v drugih primerih, tu niso potrebni – vse do naklona strehe 45 stopinj (primerna je tudi za manjše naklone od 10 stopinj naprej), kar pomeni tudi prihranek pri sicer nujnem vgrajenem materialu. Vemo, da je ne pretežka snežna plast na strehi v zimskem času tudi dodatna izolacija.

Osnova obravnavane kritine je jeklena sredica, debela 0,45 milimetra, z galvansko zaščito aluminija (55 odstotkov) in cinka (45 odstotkov) po sistemu vročega nanosa. Poliuretanski nanosi so nato vezni člen med osnovo in mineralnim posipom. Skupaj tvorijo zaščito pred rjavenjem in zagotavljajo prej naštete kakovostne lastnosti kritine. Ne smemo pozabiti, da sem sodijo tudi vsi ključni elementi, ki tvorijo streho: slemenjaki, vetrne obrobe, kapne pločevine, zračniki, odduhi za dodatno prezračevanje in morebitne strešne inštalacije (sprejemniki sončne energije) itd. To pomeni, da en izvajalec opravi vsa potrebna dela na strehi brez drugih »pomočnikov« in je tudi sam odgovoren za kakovost izvedenih del.

Prav slednje je ena od pomembnih zahtev, ki jih poudarja Marijan Fras, direktor podjetja Eko Gradvest, saj vemo, da klimatske razmere na določenem območju narekujejo posebna pravila gradnje. »Pravilna zrakotesna izvedba strehe onemogoča, da bi veter prodrl pod kritino in jo preprosto odnesel. Zato je pomembno, da je tudi podkonstrukcija strehe kakovostno pripravljena – od izolacije do špirovca, sekundarne kritine, primerne paroprepustnosti, zračnega kanala, pravilnega letvanja in zaključnih elementov. Streho je sicer vedno mogoče popravljati, vendar optimalne rezultate dosežemo, če jo postavimo v enem koraku, saj uporabljeni naravni materiali dihajo z objektom in klimatskimi razmerami v okolju,« poudarja Marijan Fras.

»Zato je primerno, da so tudi preboji kritine vnaprej načrtovani. Gre za strešna okna, ki jih sicer lahko kadarkoli vgradimo, a je bolje, če to storimo ob samem pokrivanju objekta,« dodaja Tomaž Perhaj, direktor podjetja Mix. Če želimo preprečiti toplotne izgube, je še kako pomembno, da je izvedba takih prebojev opravljena kakovostno. Strešna okna imajo namreč že kar dobro dodelana pravila vgradnje na kritini ustrezno višino in z ustreznimi izolacijskimi materiali, kjer velja omeniti ovčjo volno. Ta namreč »diha« z drugimi uporabljenimi naravnimi materiali in preprečuje prehajanje zraka z različno temperaturo na eno ali drugo stran, kar lahko povzroča kondenz. K temu sodijo poleg ustreznih okenskih okvirjev še zaključne obrobe in paroprepustne strešne folije za zunanjo stran ter parozaporne folije za notranjo stran okna, s čimer preprečujemo nastanek toplotnih mostov.

Pri tem je seveda treba vedeti, kakšnim zunanjim vplivom so taka okna izpostavljena. Prvi vplivi so vremenski, o tem najbrž ni treba izgubljati besed. Drugi vplivi so človeški, torej kakovost izvedbe del na sami strehi. In nenazadnje – okno mora imeti hiši prilagojene lastnosti toplotne in svetlobne prehodnosti. Še zdaleč ni zanemarljivo opozorilo, da se na strehi dogajajo največje temperaturne razlike, ki lahko čez leto dosežejo razkorak do 100 stopinj Celzija, od minus 30 pozimi do plus 70 poleti, kar pomeni velike razteznosti materialov. In zato je še kako pomembno, da so uporabljeni gradbeni materiali med seboj kompatibilni, kot so materiali, ki jih vgrajujejo v objekte nizkoenergijskega naselja Moj novi dom v Komendi.