Po razmišljanju, kaj in kje bi radi imeli želene prostore, sem se odločila za eno od možnih različic.

Sodeč po vaši priloženi risbi menim, da se predelne stene lahko podrejo, vendar opozarjam, da se pred tem posvetujte s statikom. Tudi dimna tuljava je videti narisana v sredini prostora. Preverite, ali jo je mogoče odstraniti. Sanitarije za goste umestite desno v prostoru in vodovodne cevi povežite s kuhinjskimi cevmi, ki so na hrbtni strani.

Kuhinjo lahko z vsemi vašimi elementi umestite v zadnjem delu prostora in tudi okno je koristno. Za jedilnico in dnevno sobo vam, če tako umestite kuhinjo, ostane dovolj prostora.
 
Če nameravate umestiti kaminsko peč v kot, kot ste označili, morate obvezno izvesti odvod dima.

Če sem vas dobro razumela, potem je predlagana rešitev ustrezna.

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.